Gifted @248 — Winter 2021

Springlab Beweegvloer
‘De Springlab Beweegvloer is speciaal ontwikkeld voor peuters en kleuters in samenwerking met wetenschappers, pedagogisch experts en kinderen zelf. De beweegvloer combineert bewegen, spelen, ontdekken, sociale interactie en leren in een compleet nieuwe leerervaring voor jonge kinderen. Alle kinderen vinden het geweldig en gaan iedere dag weer vol enthousiasme aan de slag op de beweegvloer!’ | Interview met de oprichter / eigenaar Jan-Paul de Beer

Een greep uit de top 20 principes voor het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen
In dit praktijkartikel zoomen Anouke Baks en Lianne Hoogeveen  in op drie van de twintig interessante principes die gelden voor het onderwijs aan (hoogbegaafde) leerlingen.

Denk voor jezelf
Ofwel vaardigheden van de hoogbegaafde rebel
Laat je andere mensen voor je denken of ben je een hoogbegaafde rebel die juist zelfstandig denkt, altijd leert en doorgaand ontdekt en creëert?

Thematische opdrachten voor kinderen
De GiftEd-opdrachten passen deze keer in het thema ‘Verkeer’ en zijn ontwikkeld voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Ze kunnen worden gebruikt als klassikale opdrachten in een HB-klas of een plusklas, maar ze zijn ook geschikt voor individuele leerlingen die naast het reguliere schoolaanbod thuis of op school extra uitdaging nodig hebben. Bij de opdrachten worden de doelgroep, de benodigdheden en de doelen beschreven. Ondersteuning door een leerkracht of begeleider is bij sommige onderdelen gewenst aangezien er een groot beroep wordt gedaan op onderzoeks- en verwerkingsvaardigheden.

Verder vind je een duidelijke stap-voor-stapbeschrijving van de opdracht. De tijdsduur die kinderen aan het uitvoeren van de opdrachten besteden is wisselend, maar aan beide opdrachten kan meerdere dagdelen worden gewerkt.

Kompaslessen
Nieuw in deze editie vind je naast 3 thematische lessen een speciale kompasles. Net als de thema-opdrachten zijn de kompaslessen ontwikkeld voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Kompaslessen begeleiden leerlingen in hun persoonlijke zoektocht naar antwoorden op de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? En hoe ga ik dat bereiken? In deze editie een lesbrief ‘Kleien met zelfkennis’ voor leerkrachten. | De GiftEd-opdrachten in deze editie zijn ontwikkeld door Martin van Delden en Manda Ophuis. Beiden leerkracht voltijd onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.