Examens — Jrg. 13 (september 2016) nr. 3

04 | Naar richtlijnen voor het ontwerp van toegankelijke toetsopgaven
Erik Roelofs

12 | De impact van digitaal toetsen op toetsresultaten
Desirée Joosten-ten Brinke

17 | Terecht of niet – Extra tentamenkans onder voorwaarde
A.H. Lamers

20 | Work sample tests voor selectie en matching in het hoger onderwijs
A. Susan M. Niessen, Rob R. Meijer

27 | Gastcolumn – Gelijke kansen is niet gelijk aan gelijke toetsen
Aukje Bergsma

29 | Een praktijkverhaal – Medische technologie en toetsen
Francis De Smet

36 | In gesprek met examenfunctionarissen – Esi Panford, jurist bij de afdeling Bezwaar
Centrum Postacademisch Juridisch Onderwijs
Ad de Jongh, Jackelien ter Burg

42| Klopt dit wel? – Als de toets een lage alfa heeft, dan is de toets slecht
Silvester Draaijer, Jackelien ter Burg

48| Gezien en gelezen – Examens voortgezet onderwijs 2016
Ad de Jongh

51 | Literatuur en agenda