Examens — Jrg. 13 (mei 2016) nr. 2

Ontwerpen van toetsen volgens de Evidence Centered methode
Erik Roelofs

De Online Script Concordance Test om voortgang in klinisch redeneren te bevorderen van fysiotherapeuten in de opleiding en de beroepspraktijk
Marjo Maas, Tamara van Schilt-Mol en Cees van der Vleuten

In hoeverre kan het HBO-getuigschrift beroepsbekwaamheid garanderen?
Gerard Straetmans

Niveaupunten als basis voor een diplomastelsel, een experiment
Ron van Troost en Harry Molkenboer

Uit de praktijk – Extern valideren van examens
Henri Jager

In gesprek met examenfunctionarissen – Miriam Regab-Felaki, procescoördinator Tentaminering en certificering
Ad de Jongh en Desirée Joosten-ten Brinke

Redactioneel

Terecht of niet…?

Gastcolumn

Examencommissie

Klopt het

NVE

Gezien en gelezen

Literatuur en agenda