Examens — Jrg. 13 (november 2016) nr. 4

06 Examenfraude
Harry Molkenboer en Annie Kempers
De diefstal van 27 examens in mei 2013 op de Rotterdamse middelbare Ibn Ghaldounschool heeft examenfraude sterk onder de aandacht gebracht. Wie het onderwerp volgt, komt tot het besef dat het op zeer uiteenlopende wijzen in alle fases van de examenketen plaatsvindt en grote gevolgen kan hebben. Ook politie en justitie spelen inmiddels een rol bij de opsporing en berechting. Dit artikel geeft een overzicht aan de hand van ‘waar gebeurde voorbeelden’.

18 E-xamens, uit de praktijk — ervaringen van studenten en docenten mbt digitaal toetsen bij de Universiteit Utrecht
Gemma Corbalan, Renske de Kleijn, Margreet Manrique
De Universiteit Utrecht (UU) beoogt de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren, bijvoorbeeld met behulp van innovatie en technologie. Een van de nieuwe ontwikkelingen is de toetsafname in een digitale toetszaal. Dit artikel rapporteert de resultaten van een evaluatie onder 736 studenten en 75 docenten over hun ervaringen met digitaal toetsen en over de professionaliseringsplannen voor docenten om de kwaliteit van (digitaal) toetsen nog verder te verhogen.

28 Beoordelen van 21ste eeuwse vaardigheden
Hester Stubbé en Andrea Jetten
Een aanzienlijk aantal scholen in Nederland, in het primair en voortgezet onderwijs, zet zich in om ‘het anders te doen’. De leerling staat centraal, een leerling die in de toekomst gaat werken in een beroep dat nu nog niet bestaat, en nieuwe richtingen zal inslaan die we nu niet eens kunnen bedenken. Dat vraagt om andere vaardigheden, gericht op het kunnen omgaan met veranderende omstandigheden, zoals zelf initiatief nemen, problemen oppakken en oplossen, en creativiteit. Ook wel 21ste -eeuwse vaardigheden genoemd. Het meetbaar maken van deze vaardigheden ondersteunt scholen om de ontwikkeling ervan bij hun leerlingen te volgen en verder te ondersteunen.

37 Uit de praktijk — EVC voor de arbeidsmarkt
Klaas Hoeksema
EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Op 22 maart 2016 is bij de Stichting van de Arbeid de aftrap gegeven voor de nieuwe fase voor EVC, waarbij er sprake is van EVC voor de arbeidsmarktroute enerzijds en een diplomaroute anderzijds. In de arbeidsmarktroute worden ervaring en verworven competenties beoordeeld en weergegeven in een Ervaringscertificaat en in de diplomaroute kan met inzet van EVC instrumenten, te valideren werkervaring worden omgezet in onderwijsvrijstellingen. EVC wordt al geruime tijd vanuit de overheid gestimuleerd om employability en flexibel leren voor de werkende bevolking te bevorderen. In de nieuwe structuur wordt EVC niet langer uitsluitend gezien als opstap naar een formeel onderwijsdiploma, maar aangestuurd door de EVC-Adviesraad krijgt EVC een zelfstandige positie. De EVC-Adviesraad wordt gevormd door de sociale partners en de ministeries OCW, SZW en EZ. Het Nationaal Kenniscentrum EVC – uitgevoerd door de Stichting Examenkamer – is geïnstalleerd voor de regiefunctie ten aanzien van het EVC-stelsel. Voor het toezicht op de kwaliteit van EVC zijn drie beoordelende instanties geselecteerd. EVC voor de arbeidsmarktroute is een volledig privaat stelsel geworden waarbij de EVC-aanbieders nauw betrokken zijn voor wat betreft de instandhouding van het nieuwe stelsel.

42 Interview met Rosa Bartman, examenmaker bij Cito
Desirée Joosten-ten Brinke en Alex van de Kerkhof
“Ik woon in Utrecht en werk sinds drie jaar bij Cito. Daarnaast ben ik docent bij de opleiding Spaans van de Fontys lerarenopleiding in Tilburg.”

Rubrieken

03 Redactioneel
24 Terecht of niet…?
35 Gastcolumn
46 Klopt het
48 NVE
50 Gezien en genezen
53 Literatuur en Agenda