Examens — Jrg. 18 (september 2021) nr. 3

Artikelen

De SuperSamenvatting. Een toegestaan spiekbriefje
Harry Molkenboer

Ontwikkelen van leerlingvaardigheden voor formatief evalueren. Een praktische toolkit voor leraren
Het onderzoeksteam Kwaliteiten van Leraren, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Een curriculumperspectief op motivatie
Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen M., Stegers-Jagers, Peter Prinzie en Lidia Arends

Interview met Jos Sanders, lector bij de HAN
Kelly Beekman en Annie Kempers

Toetsing op afstand. Uitkomsten van een landelijke enquête onder examencommissies in hbo en wo
Roelof van Deemter en Sharon Klinkenberg
Rubrieken

Redactioneel
Terecht of niet….?
Gastcolumn
NVE
Gezien en gelezen
Literatuur en Agenda