Egoscoop — Jrg. 9 (januari 2005) Nr. 2

3 Welke volgende ronde?
Woord vooraf
Marcel van Herpen
Open brief aan Guus Hiddink

4 Fontys Pabo Eindhoven/Veghel neemt betrokkenheid serieus
In dit artikel zijn vier mensen aan het woord:
– Profileringsroute
Mariyan Gardenier
– Het Procesgericht Self Assessment Instrument (PSAI)
Ludo Heylen
– De veranderende rol van de docent
Nick Dunlop
– Studentactiviteiten
Iris Verweij

8 Rekenen in de groepen 1 en 2
Helma van Nistelrooij

11 Fotografie voor en door kleuters
Cathrien Kats
Suggestie voor een ‘flitsende’ activiteit

12 Het E.G.O. reist mee
Esther Somers
Leerkracht nam het E.G.O. mee van de Antillen en zette het voort in Leideschenveen

13 KENNISSENnet
Luc van de Laar
Digitale hulp bij Projectwerk

14 De steen
Column
Doutsje Brinksma-Wommels

14 Zin in school
BOEKBESPREKING
Recensie van het boek ‘Zin in school’ door Prof. Stevens e.a.

15 Modern verleden
Patty van Baalen
Student aan het woord

16 Werken aan verbondenheid
Gie Deboutte
Teamgericht werken aan een positief schoolklimaat

20 Bijzondere post
RenŽ Slegers
Elke leerkracht kent wel het probleem: kinderen die worden gepest of buitengesloten. Ook RenŽ Slegers had een groep waarin een kind zat, dat door niemand werd geaccepteerd. Het meisje leed zichtbaar onder de situatie. Reden temeer voor Ren;e om te zoeken naar een oplossing. Een oplossing die niet altijd gemakkelijk te vinden is, maar uiteindelijk het welzijn van het meisje wel sterk verbetert.

22 ErvaringsGerichte KinderCampus succesvol van start!

Evelien van Lunteren
Dat de initiatiefnemers van de Stichting KinderCampus Hilversum uitgerekend op bevrijdingsdag voor het eerst bij elkaar kwamen, was toeval. Achteraf blijkt het tot een symbolische bevrijding geleid te hebben van vastgeroeste systemen. De ontmoeting op 5 mei 2002 is uitgemond in de Stichting KinderCampus Hilversum, die op 23 augustus vol trots en energie haar deuren heeft geopend met een ErvaringsGerichte basisschool en buitenschoolse opvang.

24 EE-M@gazine / Oproep / E.G.O.-Congres / Het nieuwe leren, de nieuwe school

25 Drie fout, acht goed
Adri van den Brand
Docent Hogeschool over zijn zesjarige zoon

26 Expertise centrum E.G.O. Nederland

27 Nieuw: E.G.O. Video / DVD ‘De klas van Nienke’
Een week op een school voor ErvaringsGericht Onderwijs.