Egoscoop — Jrg. 8 (juli 2004) Nr. 4

Thema: KIND EN MEDIA

1 Van Pippi naar Pocemon
Voorwoord
Marcel van Herpen
“Zap ze …”

2 Televisie: vriend of vijand?
Cathe Notten

6 Kleur van Z@ppelin
Nina van Schijndel

10 Computers en didactiek
Cathe Notten

12 Leren van televisie
Nina van Schijndel

16 Op zoek naar chte ervaring …
Lambert van der Ven

18 Basisboek voor ICT en didactiek
Cathe Notten

19 Ouderavond “Kinderen en media”
Gerard Zeegers

20 Lezen met leesplezier als kerndoel ( deel 3 )
Trudy Kanters

27 Aanval op het kind-zijn
Drs. Dorus Gerritse
De computer op de basisschool

28 Digitaal Kindvolgsysteem Kleuters op de markt!
Marcel van Herpen