Egoscoop — Jrg. 8 (januari 2004) Nr. 2

1 Vet man
Voorwoord
Marcel van Herpen

2
Kijken vannit het kindperspectief
Een ervaringsgerichte strategie bij het werken met kinderen met moeilijkheden

5 School voor onvoldoendes

Of: fabel van de onderwijsachterstand

6 Snoepen mag

6 Tweedaags E.G.O.-netwerk PABO-docenten en schoolbegeleiders

8 Lezen met leesplezier als kerndoel !

12 Basisschool voor ErvaringsGericht Onderwijs in Hilversum

13 Ode aan de bergingskast !

14 Han Wossink
Uit ervaring

15 Ontluikende Geletterdheid
Van beginnende geletterdheid tot lezen in de klas

16 De ErvaringsGerichte dialoog

20 Is E.G.O. na de basisschool mogelijk? Jazeker!
E.G.O. na je twaalfde … een schoolvoorbeeld: ‘Dead Poets Society’ met Robin Williams

21 NIVOZ start met succesvol congres
‘School maken’ doe je met geĀ•nspireerde mensen

22 Op bezoek in Sint Maarten (Nederlandse Antillen)

23 Kinderen (van Sint Maarten) aan het woord
Jean-Rene en Angelica van de (E.G.O.-) Sr. Marie Laurenceschool

24 Nieuw! : ‘De weekklok van Sterre’

24 Nieuwe E.G.O.-leerkrachten op de Antillen

25 Verbondenheid in stilte

Wie zonder woorden
met de ander kan zijn
zichzelf ervaart in
dat ene kwetsbare moment
kan werkelijk ontmoeten


26 Input www.ervaringsgerichtonderwijs.nl biedt nieuwe mogelijkheden

27 Het protocol bood weinig houvast

Uit het dagboek van een leerkracht: een begrafenis

28 De ‘Onderwijsdetermineertabel’

Welk type onderwijs past het best bij u …

29 Agenda