Egoscoop — Jrg. 18 (december 2013) Nr. 1

Thema: ICT & PEDAGOGIE

2 Colofon

3 Voorwoord
Ellen Emonds (eindredacteur Egoscoop)

4 De wereld wordt steeds kleiner, maar het heelal is volgens leerlingen voorlopig groot genoeg.
Jan Heijmans
De Stratosfeer is een stabiele laag rond de aarde, zonder opwarming, wolken of turbulentie. Het staat in metaforische zin voor een vrijplaats voor innovatie; alle ruimte, ideale omstandigheden en onbegrensde mogelijkheden. Het samengaan van pedagogie, technologie en veranderkennis kan, volgens Michael Fullan in zijn boek Stratosphere, het leren en het onderwijs tot ongekende hoogten opstuwen. In dit artikel voor Egoscoop gaan we in op vier thema’s: kennisverwerving nieuwe stijl, de veranderde rol van de leraar, het vernieuwend curriculum en technologie is geen ideologie.

10 STELLINGEN-WANDELING
Onze maatschappij verandert voortdurend. En met de maatschappij verandert ook ons onderwijs. Hoe zie jij het onderwijs in de toekomst? Onderwijs Maak Je Samen ontwikkelde, gebaseerd op het O21 model (Roblin en Voogd, 2009) een aantal stellingen. Deze stellingen vormen samen het O21-spel. Een spel om, als schoolteam, de dialoog over het onderwijs in de 21ste eeuw aan ge gaan.

12 Recensie: Stratosphere
RECENSIE
Michael Fullan
Leer hoe te leren! Dat is waar Michael Fullan continu op hamert, ‘omdat de evoluerende wereld voortdurend verandert en ongrijpbaar is.’ Fullan stelt dat het samengaan van pedagogiek, technologie en veranderkunde het leren en het onderwijs tot stratosferische hoogten kan opstuwen. Hij ziet de stratosfeer als een ideale vrijplaats voor innovatie. ‘Het is er stabiel, zonder opwarming, woken of turbulentie. En dus biedt de stratosfeer ons alle ruimte, ideale omstandigheden en onbegrendse mogelijkheden.’ Hij gunt die iedereen: ‘We hebben het nodig om, van tijd tot tijd, het ongrijpbare te grijpen!’ Stratosphere dus.

21 Betrokkenheidsverhogende factor expressie: de meest actieve vorm van leren
Ellen Emonds
Het ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O) kent een procesgerichte aanpak met als belangrijkste kwaliteitscriteria welbevinden en betrokkenheid. In het nieuwe boek Een procesgerichte aanpak voor 6- tot 12-jarigen in het basisonderwijs van professor Ferre Laevers en Ludo Heylen wordt beter dan ooit uitgelegd, waarom juist het proces mŽŽr dan aanpak en effect iets over de kwaliteit van goed onderwijs zegt. Bovendien zijn de betrokkenheidsverhogende factoren en bijbehorende werkvormen in het nieuwe boek uitgebreid van vijf naar zeven. Een van de twee nieuwe factoren is expressie. In dit artikel wordt duidelijk welke rol expressie speelt in betekenisvol onderwijs.

26 ICT als dynamische in inspirerende leeromgeving
Martine Creemers
CT wordt met regelmaat gebruikt om klassikale instructie te verwerken op een digitale maar vaak ook nog traditionele wijze.

29 Onderwijsagenda

30 Schoolportret: Steve JobsSchool
SCHOOLPORTRET
Gertjan Kleinpaste
Wie ICT en Pedagogiek zegt, komt al snel op het idee om op een Steve JobsSchool te gaan kijken. Sinds onze start op 12 augustus 2013 bezochten bijna honderd onderwijsmensen onze school, ontvingen wij delegaties uit Indonesi‘, Brazili‘, Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten en werd ik uitgenodigd om te spreken over onderwijs in Itali‘ en Luxemburg.

32 ICT en de behoefte aan autonomie, relatie en competentie
Annonay Andersson
ICT als middel. Om leerlingen te voorzien in de psychologische basisbehoefte: de behoefte aan relatie, competentie en autonomie. In dit artikel, gebaseerd op zijn lezing in Driebergen vorig jaar, neemt Rob Martens je mee in de wereld van Steve Jobsscholen, lans de traditionele toepassing van ICT in onderwijs naar nieuwe mogelijkheden en te ontginnen terrein. Als hoogleraar onderwijspsychologie aan de Open Universiteit legt hij om te beginnen de link naar de motivatietheorie van Ryan en Deci, fundementele wortels van goed, pedagogisch verantwoord onderwijs. Een bijdrage van Annonay Andersson, eerder gepubliceerd op de website van hetkind.org.