Egoscoop — Jrg. 17 (juli 2013) Nr. 4

Thema: OUDERS

2 Colofon

3 Voorwoord
Geert Bors (eindredacteur Egoscoop)

4 Hoe benader je verschillende ’type ouders’?
APENKOOI
Ellen Emonds en Marieke Jansen-Kellendonk
Zelfs een kind dat niet van gym houdt, wordt blij van apenkooi: alle toestellen uit de kast en spelen maar! De openingsrubriek Apenkooi biedt diezelfde vrije ruimte: dit keer spreken Marieke Jansen-Kellendonk en Ellen Emonds naar aanleiding van een tv-programma waarbij kinderen hun ouders een rapportcijfer gegeven wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen juf-zijn en moeder-zijn. En o ja, wat je als leerkracht kan leren van ouders!

6 “Je vertrouwt je kind toch acht jaar toe aan een school, h?”
PRAKTIJK
GŽrard Zeegers i.s.m. Geert Bors
Het kennismakingsgesprek. Rondje door de school? Check! Koffie of thee voor de ouders? Check! Iets te drinken en te spelen voor hun kind? Check! Schooldirecteur GŽrard Zeegers begint meestal met de wens dat er geen interview, maar een echt gesprek plaatsvindt. Een gesprek waarin de ouders de school leren kennen. En hij hun kind. Hoe het dan verder gaat? Drie kleurrijke kennismakingen op Basisschool De Bonckert.

8 Wat als de school de opvoeding moet overnemen?
CASUS
GŽrard Zeegers i.s.m. Geert Bors
Van de drie intakegesprekken uit het vorige artikel kende er ŽŽn een dramatisch vervolg. De dochter van de GTST-moeder kwam vanaf het begin soms vervuild en met honger op school. Haar moeder bleek het ouderschap niet aan te kunnen. Voor het meisje is de Bonckert een veilige haven. Voor alle instanties die gezin begeleiden, is de school het zenuwcentrum. Met grote zorg ziet dit team van hulpverleners de zomervakantie tegemoet: dit meisje k‡n niet zes weken uit beeld zijn. Schooldirecteur GŽrard Zeegers overdenkt een bewogen jaar.

11 Iedere ouder telt
WETENSCHAP
Anne van Hees
In veel literatuur over de omgang met ouders, ligt de nadruk sterk op gesprekstechnieken. In dit artikel wordt het perspectief op ouders breder gemaakt, om zo te komen tot een visie op de vitale plek die ouders innemen in de schoolloopbaan van hun kind. Juist ook die ouders die de weg naar school moeilijk lijken te vinden, zijn belangrijk. Want een school heeft de ervaringskennis van iedere ouder over ieder kind nodig: “Er bestaat een direct verband tussen het succes van leerlingen op school en ouderbetrokkenheid.”

14 Als ‘ne diesel…
COLUMN
Wilma Van Esch
Wilma van Esch is locatieleider van de Fontys Pabo in Veghel. Ze publiceert met regelmaat nieuwe verhalen en columns op haar blog. http://columnsvanwilma.blogspot.nl

16 Jij hoort bij ons!
UITGELEZEN
GŽrard Zeegers
Als ouders hun persoonlijke waarden onderling overeenstemming proberen te krijgen, mondt dat steevast uit in een machtstrijd. Dat kunnen ze maat beter laten. Elke ouder dient de waarden van de ander te achten. Dat is wat we onze kinderen mee kunnen geven, de achting voor de waarden van de ander en de ruimte om door beide ouders te worden opgevoed. Kinderen voelen zich dan geborgen bij beide ouders als opvoeders, zonder dat een van twee‘n zijn eigen waarden of individualiteit hoeft op te geven.” Frank schreef met ‘Jij hoort bij ons!’ een nuttige handleiding voor ouders en leerkrachten. Zij raadt leerkrachten aan om eenzelfde houding aan te nemen richting ouders. Een leerkracht die de ouders van een kind afwijs, wijst ook het kind af. En het kind weet dat.

24 Ode aan de oermoeder
COLUMN
Marieke Jansen-Kellendonk

25 De pa van Dennis komt verhaal halen
COLUMN
Roland Schut

28 Wat als ’t niet klikt?
COLUMN

30 Die korte, lange, frusterende, prettige tien minuten…
ESSAY
Clemens Geenen
“Huilende moeders aan tafel. Het blijft een lastig verschijnsel, zeker omdat je de tranen vaak maar al te goed begrijpt,” stelt redacteur en schooldirecteur Clemens Geenen in dit essay: “En zeker sinds ik zelf vader ben en anders doorvoel wat men wel en niet over iemands kinderen mag zeggen.” Als beginnend docent kon hij dat moeilijker inschatten. “Een eerste keer maakt altijd indruk, maar in dit geval vooral omdat de moeder haar tranen niet in kon houden na een positieve opmerking van mij.”

32 Zijn jouw ouders bij je school betrokken? of voelen ze zich echt verbonden?
ANALYSE
Larry Ferlazzo
“Als we de kwaliteit van ons onderwijs en onze gemeenschappen willen verbeteren, moeten we ouders niet zien als klanten, maar als partners van onze scholen”, schrijft de Californische vo-leraar Larry Ferlazzo in het blad Educational Leadership. Ouders vragen om hand- en spandiensten te verrichten is al iets. Maar een goede school streeft ernaar ouders duurzaam aan zich te binden. Hoe? Door te beginnen met goed naar ze te luisteren!

36 “Als je relatie-gestuurd opvoedt, kun je de gereedschapskist van belonen en straffen sowieso dichtlaten”
INTERVIEW
Geert Bors
Onvoorwaardelijk ouderschap. Dat is wat Caroline Verlee thuis wil voor haar twee jonge kinderen. Maar ze past Alfie Kohns idee‘n over ‘unconditional parenting’ ——k toe als lerares op een vo-school. Ouderschap? In de klas? Een fijn gesprek over onzin van belonen en straffen. En een tikkie meer humaniteit in plaats van meer regels op school: “Het is zo normaal voor veel kinderen om gestraft te worden. Ze zijn gaan geloven dat het echt nodig is.”