Egoscoop — Jrg. 16 (december 2011) Nr. 2

Thema: FULL PARTNERSCHAP

3 De opdrachtkaarten van Kees

VOORWOORD

Wilma van Esch (eindredacteur)

4 De enige opdracht voor een kind: Met glans jezelf zijn! / Waardengedreven onderwijs leidt tot persoonlijk leiderschap
Geert Bors
“We kunnen onze kinderen niet de oplossingen meegeven voor de problemen van de toekomst. Maar we kunnen hen wel leren om creatief te denken, samen te werken en samen te leven.” Tex Gunning, lid van de raad van Bestuur van chemiebedrijf AkzoNobel pleit nadrukkelijk voor ‘value-based education’. Gunning is van mening dat opvoeding en onderwijs onlosmakelijk met elkaar verbonden dienen te zijn. Ouders en leraren horen samen te werken aan de opvoeding van kinderen en te zorgen voor een doorgaand proces waarbij alles in dienst staat van het bieden van kansen aan het kind om het beste uit zichzelf te halen. Als de volwassenen beschikbaar zijn, dan komen de kinderen vanzelf in beweging en ontstaat er een krachtig ‘partnership’.

9 Zwerfjongeren en docenten verbinden zich / In gesprek met Peter van den Berg
Ingrid van Reede van Oudtshoorn
“Alle zwerfjongeren waarmee ik werk zijn het erover eens dat de hulpverlening hen niet neemt zoals ze zijn.” Peter van den Berg vertelt in dit artikel van de tijd, waarin hij teamchef was van de afdeling integrale beroepsvaardigheidstraining (I.B.T.) van Politie IJsselland.

12 Zoutleeuw in het klein, een groots project!
Greta Swinnen
Wanneer burgemeester Ceyssens eind oktober kleuterschool Picasso in Zoutleeuw binnenstapt met een opdracht van de koning, zijn de kleuters erg onder de indruk. De koning wil graag een maquette van Zoutleeuw. Wie anders dan de kleuters zelf kunnen daar het best bij helpen? Bijna honderd kleuters zijn direct laaiend enthousiast. Het project Dorp Op School is van start gegaan!

15 Geen pati‘nt, maar partner
THEMA / INTERVIEW
Marcel van Herpen
Interview met Petra Wagemans over diabetes, E.G.O. en full partnerschap.

16 De gemotiveerde leerling
Ellen Emonds
Intrinsieke motivatie is essentieel om tot fundamentele ontwikkeling te komen. De drie psychologische basisbehoeften autonomie, relatie en competentie liggen daaraan ten grondslag en als aan ook maar ŽŽn van die drie tekortgedaan wordt, zal de intrinsieke motivatie onder druk komen te staan. In dit artikel wordt het Behavorisme en de klassieke conditionering naast de Zelfdeterminatie Theorie gesteld en vat in het hoofdstuk ‘intrinsieke en extrinsieke motivatie’ uit ‘De gemotiveerde leerling'(Geert Bors en Luc Stevens, 2010, Nivoz) samen.

21 Zonder relatie geen prestatie
POSTER

25 Slam poetry
COLUMN
Wilma van Esch
Give people a voice in their own language.

26 Eigenlijk heb jij dat ook
COLUMN
Ellen Emonds

28 Verbinden in vier stappen
Ingrid van Reede van Oudtshoorn
‘We waren al jaren buren, maar kenden elkaar alleen van gezicht en van conflictsituaties. Er was af en toe formeel telefonisch contact tussen directeuren als bijvoorbeeld kinderen met elkaar in een vechtpartijtje waren beland. Totdat ŽŽn van de drie directeuren voorstelde om eens wat dingen samen te gaan doen. Dat samen doen werd een krachtig voorbeeld van handen en voeten geven aan verbondenheid’. Aan het woord is BartJan Commissaris, directeur van ‘De Polsstok’, onderdeel van DE Brede School in de Bijlmer in Amsterdam.

32 Mijn naam is Jansen, Marieke Jansen…
COLUMN
Marieke Jansen-Kellendonk

33 Beste Michiel
COLUMN
Wilma van Esch

34 Werken met portfolio’s / Hoe portfolio’s kunnen bijdragen aan full partnerschap
THEMA
Esther Poos
In dat lijf zit een mens dat denkt en voelt: De bovenste zeven centimeter van de mens zijn interessant. maar hou je ook rekening met de genen, darmen, verlangens, vooroordelen, herinneringen, talenten, trauma’s, maagsappen, rouwprocessen, voorbeelden, witte bloedcellen, mislukkingen, boosmakers, blijmakers, capaciteiten, zweetklieren, voorkeuren, gevoeligheden, droomveroorzakers, zenuwtrekken, behoeften en neurotransmitters?

40 Zorg, welzijn en onderwijs duurzaam verbonden
Wilma van Esch
Kinderen die ouderen sms- en computerles geven. Een thuiszorgorganisatie die een rijke, uitdagende leeromgeving op een school cre‘ert, waar kinderen van verschillende leeftijden naar hartenlust in spelen en dingen ontdekken. Kinderen en bejaarde nonnen die samen gymles krijgen van de fysiotherapeut van het verzorgingshuis. Kinderen die stage lopen bij de bevriende zorg en/of welzijnsorganisaties. In twee jaar tijd heeft het pilotproject ZoWee! een rijk palet aan activiteiten en ervaringen opgebouwd. Kinderen ontdekken in verrassende nieuwe omgevingen en contexten hun potentieel. Kinderen vertellen thuis en in de klas vol vuur over wat ze gezien, ervaren en beleefd hebben. Zo leren ze zichzelf steeds beter kennen.
ZoWee! is in opdracht van Transvorm ontwikkeld door HobŽon i.s.m. het expertisecentrum DuOO en wordt uitgevoerd door DuOO en Syncope Projectmanagement.

43 Geen blijvertje!
COLUMN
Clemens Geenen