Egoscoop — Jrg. 15 (juni 2011) Nr. 4

Thema: TAAL

3 Taal is zeg maar ….

VOORWOORD

GŽrard Zeegers (Redactielid Egoscoop)

4 De taalleraar: kunnen, kennen en… zijn
THEMA
Hans Meijer
“Taalvaardig word je niet door veel over taal te weten, maar door taal te gebruiken en daar op te reflecteren.”

7 Zeker, de honderd is er!
THEMA
Tekst: Loris Malaguzzi (vertaling Giuli Ciaccia); Foto’s: Bernadet Tijnagel (Pabo HAN Arnhem)
“Hoe meer en hoe beter de honderd talen ‘gesproken’ worden, hoe meer mens men is.”


8 Kansrijke Taal in de praktijk
THEMA
Monique Hansma
Stichting Kansrijke Taal werkt met basisscholen en peuterspeelzalen aan maximale opbrengsten voor taal. Daarbij staat een betekenisgerichte inhoud en didactiek voorop. De basisstructuur van het concept is het taartpuntenschema. Een structuur die houvast biedt bij het opbouwen van een rijk, veelzijdig en samenhangend taalaanbod. Kansrijke Taal biedt doorgaande leerlijnen voor kinderen van 2 tot 12 jaar die aansluiten bij de Referentieniveaus taal.

11 Wie schrijft die blijft!
THEMA
Esther Poos
Kinderen van de Heidehoek schrijven boeken. In dit artikel worden mogelijkheden gegeven om een rijke, uitdagende leeromgeving te scheppen voor het schrijfonderwijs.

14 Een totaale dag
THEMA
Ellen Emonds
Taal is een vak dat op school dagelijks op het rooster staat: spelling, begrijpend lezen, woordenschat, …. Maar taal is er altijd, de hele dag. Ook wanneer het stil is, is er taal.

16 De kring gezien vanuit de drie pijlers: Rijk milieu, vrij initiatief en de ervaringsgerichte dialoog
THEMA
Wilma van Esch
Door de kring, een uitvloeisel van de democratiseringsbeweging van de jaren zestig en zeventig, te bekijken vanuit de drie pijlers, kom je wellicht op nieuwe idee‘n en interventies.

24 Heb jij vandaag al gedaan, waar je goed in bent?
POSTER

27 Leren lezen is hartstikke leuk!
THEMA
Dick Loeve
Hoe krijgen we onze kinderen betrokken bij lezen, hoe laten we hen ervaren hoe heerlijk het is om een boek te lezen, avonturen te beleven, je fantasie op reis te laten gaan en veel nieuwe dingen te ontdekken?

30 De zin van een kind in het (digi)boek van de klas
THEMA
Anne van Hees
Een bezoek aan De Horst (Eindhoven), school voor speciaal onderwijs, laat zien dat een talige activiteit die op het eerste oog ‘grappig’, ‘creatief’ en ‘leuk’ lijkt, ook leerzaam is en daarnaast kan zorgen voor verbondenheid. Verbondenheid op verschillende niveaus. Verbinding met en tussen de kinderen en verbinding van de lesstof. Het boek van de klas, het digiboek van de klas, het digitalige boek van de klas: samen met de kinderen wordt een verhaal rondom een thema bedacht waarmee de klas bezig is. De kunst is om verschillende vakgebieden te integreren in het proces en er vervolgens een leerzaam (digi)taal-product van te maken.

33 Een kwestie van toveren
COLUMN
Marcel van Herpen

34 Spelling is een feest!
INTERVIEW
Ingrid van Reede van Oudtshoorn
Sjaak van Moorsel, leerkracht groep 5 en taalcošrdinator op De Uilenspiegel (Boekel), aan het woord over de eigen creativiteit van de leerkracht in het (taal)onderwijs.

36 Prentenboeken aan het woord
THEMA
Paul Filipiak
Woordenschatvergroting bij jonge kinderen kan heel goed door prentenboeken te gebruiken. Ervaring, beleving en samen praten, krijgen zo de ruimte. De betrokkenheid wordt gestimuleerd. Het verzorgen van goed en werkelijkheidsnabij woordenschatonderwijs aan jonge kinderen dient gestoeld te zijn op een aantal technieken en aanpakstrategie‘n. In dit artikel worden hier handvatten voor gegeven.

39 Elkaar verstaan: vanzelfsprekend, of toch niet?
COLUMN
Wilma van Esch

40 Eigen ervaringen als bron voor taalonderwijs
THEMA
Hielke van Til
Bij Taalvorming zijn welbevinden, taalontwikkeling en betrokkenheid in ŽŽn werkproces verbonden. Kinderen vertellen, luisteren, schrijven en lezen vanuit hun eigen ervaringen. Taalbeschouwing zit verweven in elke stap. Over taalrondes en de uitgangspunten hiervan van de Stichting Taalvorming.

43 Voorlezen in verbondenheid
THEMA
BartJan Commissaris
Over een leesproject op de Brede School De Polsstok, waarin school(kinderen) en bank(medewerkers) elkaar ontmoeten vanuit een gezamenlijk gedeeld gevoel van maatschappelijke betrokkenheid.

44 Laat taal leven!
THEMA
Marieke Jansen-Kellendonk
Goed woordenschatonderwijs is cruciaal voor het opdoen van kennis in de breedste zin van het woord.

46 Ontmoetingsplaatsen in cyberspace
SOCIAL MEDIA
Yorick Saeijs
Alsmaar sneller en sneller gaat het, de groei van de sociale media (Hyves, YouTube, Twitter, …) Iedereen herkent het wel, maar niet iedereen weet hoe sociale media in te zetten in het dagelijks onderwijs. Dit in tegenstelling tot veel kinderen (en aardig wat ouders), die dat al weten n doen. Nog niet eerder wisten kinderen minimaal evenveel als leerkrachten over een bepaald onderwerp. Laten we daar gebruik van maken. Nu is er de kans om op de digitale surfplank te springen en veel plezier aan deze golf te beleven.