Egoscoop — Jrg. 15 (december 2010) Nr. 2

Thema: KLEUTERS

3 “Met zwierige stroken crpepapier…”
VOORWOORD
Wilma van Esch

4 Talenten kiemen in de kleuterklas
THEMA
Ilse Aerden
Talentontwikkeling is een nieuwe wind die waait door ons onstuimige onderwijslandschap. Ik ben blij met deze wind. Het is namelijk een warme wind. Het helpt ons te kijken naar het positieve in kinderen, naar hun mogelijkheden en krachten. Het belangrijkste doel bij talentontwikkeling is het verhogen van het zelfvertrouwen en de motivatie van kinderen.

10 Kijken van spel naar kleuters buiten / De winst van observeren, documenteren en interpreteren voor Pabostudenten!
THEMA
Marion Steegh & Rolf Touwen
De Fontys Pabo Tilburg heeft in samenwerking met basisschool ’t Schrijverke uit Goirle een dag georganiseerd waarbij de kleuters kwamen spelen op de campus. EŽn van de collega’s van de vakgroep bewegingsonderwijs had gezorgd voor een stimulerende speelomgeving op het grasveld en de stoeptegels. Docenten van de vakgroep onderwijskunde hebben studenten ge•nspireerd om het spel van kleuter te documenteren en reflecteren vanuit de Reggio Emilia benadering. De belangrijkste vragen waren: hoe interpreteren studenten wat ze aan spel gezien hebben en hoe kunnen zij op basis daarvan als toekomstig leerkracht het spel begeleiden, verdiepen en verrijken?.

14 We houden scholen een spiegel voor
THEMA
Bas Levering
Naar aanleiding van het congres “Alles op zijn tijd” over het onderwijs en het jonge kind sprak Bas Levering met Hermine van Hemert en Corrie Doeleman, inspecteurs primair onderwijs. Als het inderdaad zo is dat er in het onderwijsveld grote misverstanden over inzet en aanpak van de inspectie bestaan wordt het hoog tijd dat die misverstanden worden weggenomen.

18 Met een kluitje het schoolplein op
THEMA
Anne van Hees
Een kind heeft per ongeluk een vriendinnetje pijn gedaan en huilt, de leerkracht reageert met: “je deed het niet expres, toch? Nou, dan haal maar eens diep adem … en ga maar weer fijn spelen”. Het kind is nog steeds erg verdrietig. Er wordt in dit artikel gekeken naar de ervaringsgerichte dialoog en de voorwaarden hiervan.

21 ‘Als kinderen allemaal dezelfde kip moeten knippen, kunnen ze hun ei niet kwijt’
POSTER

25 Een warm welkom
COLUMN
Wilma van Esch

26 Communiceren met kleuters / Over wiens perspectief en wiens agenda hebben we het?
THEMA
Anja Tertoolen
Het voeren van gesprekken met jonge kinderen als communicatievorm, is een essentieel onderdeel van de dagelijkse onderwijspraktijk. Het luisteren naar kleuters is niet altijd eenvoudig en hoe geef je jonge kinderen de ruimte om hun opvattingen en meningen te ventileren.

30 Speel je mee met de droomvogel?
THEMA
Cobi Boomsma
In geprek met Marlies Greve, speltherapeut, artiest en trainer, over haar spelstimuleringsproject ‘De Droomvogel’.

33 Fasten your seatbelts
COLUMN
Marcel van Herpen
Vouwen of vliegen?

34 Affectie delen bij spel
Diny van der Aalsvoort
Affectie delen bij spel is belangrijk voor het welbevinden van kinderen, maar hoe leer je dat als professional te doen? In deze bijdrage beschrijf ik eerst twee op het oog losse elementen die raken aan spel. het eerste is de uitwerking van spel in relatie tot cultuur. Het tweede element gaat over een van de uitkomsten van een onderzoek bij studenten onderwijsassistente die reageerden op korte verhaaltjes (vignetten) waarin een situatie beschreven was waarbij je aan spel zou kunnen denken. In de conclusie en discussie verbind ik beide elementen.

38 Onze perceptie en de talenten van kleuters
THEMA
Wilma van Esch
Kunnen wij in een ongewone omgeving, op een ongewoon uur schoonheid herkennen? Nemen wij de tijd om het te waarderen? Kunnen wij in een onverwachte context talent herkennen? Door toenemende druk van buitenaf, de opbrengstverwachting van inspectie en complexiteit van het huidige onderwijs is de bril waardoor we naar kinderen kijken wellicht verkleurd geraakt.

41 Een banaan in de bruine hoek
COLUMN
Wilma van Esch