Egoscoop — Jrg. 14 (februari 2010) Nr. 3

Thema: TWINTIG JAAR E.G.O IN NEDERLAND

3
VOORWOORD
Wilma van Esch (Projectleider Expertisecentrum E.G.O. Nederland en Eindredacteur Egoscoop)

4 Twintig jaar E.G.O. in Nederland / Onuitwisbare sporen in het onderwijslandschap
THEMA
Wilma van Esch & Marcel van Herpen
Wat begon als een project met kleuters in Belgi‘, groeide uit in Nederland en de wereld. Groeide uit naar voorschool, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs justitie en welzijn.

7 Kansen voor ouderbetrokkenheid / In gesprek met Roland Schut, oud-directeur van de Sint Lukasschool in Amsterdam
THEMA
Ingrid van Reede van Oudtshoorn
“Ouders durfden in het begin niet naar de leerkracht te komen en zeker niet naar de directeur te stappen. Ze spraken de taal vaak niet en voelden zich onbelangrijk. Hoe geef je dan handen en voeten aan je uitgangspunt: We willen het samen doen?”

8 Een schoolportret van basisschool de Vuurvlinder / Sfeer en welbevinden verhuizen mee
THEMA
Anne van Hees
Sinds 11 november 2009 juichen de kinderen als de deuren van basisschool de Vuurvlinder ’s ochtends open gaan. Vanaf die dag is het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. Tijdens de verhuizing waren de kinderen vrij, maar velen – vaak vergezeld door hun ouders – kwamen toen al een kijkje nemen. Nog geen maand later brengt Egoscoop een bezoek. Direct valt op dat het lijkt alsof de verhuizing veel eerder heeft plaatsgevonden; nergens zijn nog dozen of andere tekens van een verhuizing te bekennen. De Vuurvlinder voelt zich helemaal thuis in het nieuwe gebouw.

10 Doen wat je kunt / Bruisende activiteiten op de Heidehoek

THEMA
Wilma van Esch
In het Drentse dorp Vledderveen staat een sfeervol schoolgebouw, tevens multifunctioneel dorpscentrum. Onlangs was haar 100ste verjaardag. Het gebouw huisvest Obs De Heidehoek, een school die bruist van het leven. Vijfendertig kinderen worden begeleid door vijf allrounders die er vol voor gaan. Eens in de veertien dagen een onderwijsinhoudelijke vergadering en de week ertussen overleg met duo collega’s. Beslissingen worden snel genomen in een team dat weet wat ze met onderwijs wil. Gerben Douna, schoolleider maar ook parttime leerkracht van groep 7/8 is sinds ’91 verbonden aan deze school. Hij schetst een rijk beeld van het onderwijs op de Heidehoek aan de hand van praktijkimpressies uit de bovenbouw.

12 De Heksenketel; Groot geworden door klein te blijven
THEMA
Wilma van Esch
In de wijk ‘Marsdijk’ aan de rand van het Anne Frankpark in Assen ligt het prachtige schoolgebouw van De Heksenketel, wat momenteel ruimte biedt aan 380 kinderen en 30 leerkrachten. In 1989 wilde Ton Gelmers hier een E.G.O. school oprichten. De onderwijsvisie werd besproken met de architecten. Dit mondde uit in een sfeervol functioneel gebouw, dat in 1993 in gebruik werd genomen. Martin op de Weegh en Cassandra Zwiers, de huidige directieleden van de Heksenketel vertellen over hun school.

14 Hžndert talen yn It Hearrenfean (Honderd talen in Heerenveen) / E.G.O. en Reggio Emilia als inspiratie
THEMA
Natasja de Kroon
Kindercentrum de Buitenkans is ge•nspireerd door de pedagogiek van Reggio Emilia en E.G.O. Dagelijks streeft de Buitenkans er naar om steeds beter naar kinderen te kijken, te luisteren en om de omgeving en het aanbod af te stemmen op de enorme ontwikkelingsdrang van (jonge) kinderen.

16 Levend leren De Boet uit ’t Veld
THEMA
Wies van Erp-van der Heijden
De Boet is een openbare basisschool die al 43 jaar bestaat. Sinds 1985 werken we net ErvaringsGericht Onderwijs als pedagogische visie. De school is in vele opzichten uniek, maar vooral in de wijze waarop natuuronderwijs een centrale rol speelt in het aanbod. Met een schooltuin en kinderboerderij en de daaraan verbonden leeractiviteiten kan natuuronderwijs voor de kinderen echt gaan leven. Ze zien en ervaren hoe het leven in de planten- en dierenwereld zich voltrekt.

18 Verbondenheid in het D.N.A. van de Wizzert
THEMA
GŽrard Zeegers
Maud Trausel is leerkracht-met-een-speciale-taak. Vier dagen per week is zij werkzaam als gedragsspecialist, en richt zij zich op het welbevinden van de (213) kinderen van basisschool de Wizzert in Zeeland. Ouders die kiezen voor de Wizzert, kiezen voor een school die verbondenheid wil realiseren.

20 Tegen de stroom in zwemmen
THEMA
Jessie Mulder & Wilma van Esch
Doorgaans begeleidt het expertisecentrum E.G.O. scholen die meer ruimte willen cre‘ren binnen hun werken, meer willen loslaten, meer inbreng willen van kinderen. Soms blijkt het concept ook geschikt om juist meer vast te pakken, structuren aan te brengen en zo meer fundamenteel leren te realiseren. Zoals op De Fonkelsteen in Zaltbommel. Een school die recentelijk gekozen heeft meer ErvaringsGericht te gaan werken.

22 Ateliers in ontwikkeling / Kindercampus in Hilversum
THEMA
Nicolette de Gooijer & Henk Veneman
Kinderen ontwikkelen zich niet van half 9 tot half drie, maar de hele dag door en op verschillende gebieden. Zelden volgens een rechte lijn, maar met sprongen. Op de KinderCampus vinden we het belangrijk om daar ruimte voor te maken en de talenten van ieder kind te ontdekken, te benoemen en kansen te geven zich verder te ontwikkelen. Om hieraan tegemoet te komen, is er een breed aanbod van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, natuur, muziek, sport en techniek, zowel onder schooltijd als in de buitenschoolse opvang.

24 De Diamant aan het denken gezet in Zweden
THEMA
Mark ter Horst & Hans van den Ham
‘What’s your biggest dream?’ Deze vraag hoorden wij op ŽŽn van de door ons bezochte scholen, ‘Margaretha Skolan’ in Zweden. De vraag symboliseert op krachtige wijze het proces waar wij, op de basisschool ‘De Diamant’ in Apeldoorn, mee bezig zijn. Wij willen de komende jaren het ErvaringsGerichte onderwijs op onze school gaan vormgeven.

26 Doen wat je belooft, ook in de ogen van de leerlingen / Bs. Uilenspiegel: E.G.O. is het concept voor Žn van kinderen
THEMA
Merlijn Wentzel
Bs. Uilenspiegel is de eerste ErvaringsGerichte basisschool in Nederland. De school heeft niet mis te verstane ambities: in de zich veranderende omstandigheden het concept E.G.O. blijven realiseren. Daarmee zijn zij dagelijks gericht op een zo optimaal mogelijk welbevinden en betrokkenheid. Mooie woorden, maar doet de school ook wat ze belooft? Om die vraag te beantwoorden lieten zij de balans opmaken door het NIVOZ en daarna regelmatig ‘kinderen aan het woord’.

30 Leren debatteren, een wezenlijk deel van je ontwikkeling
THEMA
Ellen Emonds
Iedere week debatteren de leerlingen van groep 7 en 8 van OBS de Bonckert in Boxmeer met elkaar over een actuele stelling. Het doel van het ErvaringsGericht Onderwijs is kinderen te ontwikkelen tot een ge‘mancipeerde persoon, een persoon die vrij en verantwoordelijk is.

32 ErvaringsGericht Onderwijs / Intentieverklaring
THEMA
Op deze pagina’s staan de punten van de Intentieverklaring.

34 Een kijkje in de toekomst… ervaringsgericht onderwijs = passend onderwijs?
THEMA
Anne van Hees
Dit kalenderjaar is niet alleen het jaar waarin het E.G.O. 20 jaar in Nederland is, maar moeten alle scholen zich ook klaarmaken om aan de wettelijke verplichtingen rondom Passend Onderwijs te voldoen. Vanaf 2011 rekent de overheid erop dat elk kind dat bij een school wordt aangemeld, een passend onderwijsarrangement krijgt aangeboden. In dit artikel wordt beschreven wat Passend Onderwijs is en in hoeverre kenmerken van het E.G.O. als concept tegemoet komen aan het realiseren van Passend Onderwijs.

36 De core business van het onderwijs managen / In gesprek met Herre van de Waerdt, directeur van Oecumenische basisschool Kawama in Purmerend
THEMA
Ingrid van Reede van Oudtshoorn
“E.G.O. management is kijken naar wat je mensen op welk moment nodig hebben. Dan gaat het om je team als geheel, de mens als individu en het spanningsveld daartussen.” Herre van de Waerdt vertelt wat dit betekent aan de hand van de ontwikkeling van Oecumenische basisschool Kawama in Purmerend. Kawama betekent plaats waar het goed is (in het Bemba, Swahili).