Egoscoop — Jrg. 13 (maart 2009) Nr. 3

Thema: WETENSCHAP & TECHNIEK IN HET BASISONDERWIJS

3 Samen op ontdekking
REDACTIONEEL
Lambert van der Ven (gastredacteur)

4 Meer aandacht voor kwaliteit van wetenschap- en techniekonderwijs
THEMA
Lou Slangen
Bij nadere beschouwing blijkt vaak dat leerkrachten de onderliggende concepten van het onderwijs in wetenschap en techniek nog onvoldoende kennen en kunnen toepassen.

8 Ateliers bieden ruimte voor natuur- en techniekdoelen
THEMA
Ruud van de Hoef
Leerlingen kiezen zelf een atelier en hebben invloed op het atelieraanbod.

10 Het doorbreken van de middelmaat… de weg naar talentgericht onderwijs

THEMA
Leen de Bie
“Mijn verhaal is niet ontstaan vanuit mijn klas, maar vanuit mijn rol als moeder.”

14 Het doorontwikkelen van bta-talent begint bij de leerkracht
THEMA
Lambert van der Ven
Met onderwijs in wetenschap en techniek maken we verbinding met een set aan talenten van kinderen die nu vaak in het onderwijs onderbelicht zijn.

16 Websites Wetenschap & techniek
THEMA / VOOR U BEKEKEN…
De redactie van Eegoscoop heeft voor u een selectie gemaakt uit een aantal interessante en inspirerende websites rond het thema wetenschap & techniek:
www.c3.nl/kids
www.techniekinjeklas.nl
www.lesidee.nl
www.expertisecentrumego.nl
www.encyclopedoe.nl
www.proefjes.nl
www.ervaringsgerichtonderwijs.nl
www.wtwijzer.nl
www.praktischtechniek.nl

18 Natuurwetenschap in het basisonderwijs
THEMA
Jacobus Postma
“… maar veel leuker, spannender en leerzamer is het om kinderen het zelf te laten ervaren en ontdekken.”

22 Impressies VTB-Pro docenten en leraren
THEMA
Bart Coppes & Lambert van der Ven
” Uiteindelijk wil VTB-Pro dat wetenschap en techniek een vast, ge•ntegreerd onderdeel wordt in het lesaanbod op basisscholen.”

24 Relevante publicaties
THEMA / VOOR U BEKEKEN…
De redactie van Egoscoop heeft een selectie gemaakt uit een aantal interessante en inspirerende boeken rond het thema ‘wetenschap & techniek in het basisonderwijs’:
– ‘De btacanon’
– ‘Een blik op techniek’
– ‘Techniek in de basisschool: gewoon doen!’
– ‘Techniek: leren door doen’

26 Meervoudig in Talent als antwoord op behoeften van kinderen
THEMA
Hanneke van Mierlo
Hoe kan een stichting voor primair onderwijs een bijdrage leveren aan het Lissabon-akkoord? Hoe kan het primair onderwijs invloed uitoefenen op het probleem van veel ondernemers, die het niet lukt om voldoende technisch opgeleide mensen te vinden op de arbeidsmarkt?

27 Talentenkracht, een onderzoeksprogramma naar bta-talent
THEMA
Jan de Lange, Johan van Benthem en Robbert Dijkgraaf
Iedereen die naar jonge kinderen kijkt, ziet dat zij vaak ongelofelijke talenten hebben en sprankelen van nieuwsgierigheid in de wereld om hen heen.

28 Dertien jaar alledaagse techniekonderwijspraktijk op ’t Wikveld
THEMA
Guido Vercauteren
Dertien jaar geleden kwam de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) voor het eerst met publicaties over het belang van techniekonderwijs op de basisschool. Ton de Vos, destijds leerkracht op basisschool ’t Wikveld, spraken deze artikelen enorm aan. Ge•nspireerd en overtuigd van de noodzaak besloot hij in zijn groep 8 met techniekonderwijs aan de slag te gaan.

32 Wetenschap & techniek in het basisonderwijs
ACHTERPAGINA
Ik (be)grijp mijn wereld!