Egoscoop — Jrg. 13 (juni 2009) Nr. 4

Thema: OBSERVEREN & REFLECTEREN

3 Koninginnedag-met-het-handje?
VOORWOORD
Marcel van Herpen (eindredacteur)

4 De ervaringsreconstructie – Van onmogelijkheid naar kans
THEMA
Marcel van Herpen & Korine Grunsven
Vanuit een ErvaringsGerichte benadering spreken we over zorgbreedte als bij een kind of leerkracht sprake is van onvoldoende welbevinden en/of betrokkenheid bij ŽŽn of meerdere ontwikkelingsgebieden. Deze leerlingen en leerkrachten verdienen extra zorg. Binnen het ErvaringsGericht Onderwijs kijken we naar de ontwikkelingskansen die we deze leerlingen kunnen bieden. Dat betekent dat in situaties die als problematisch worden ervaren, kinderen en leerkrachten in hun interactie beschouwd worden. Via inleving in de leerling proberen we de verbinding met de leerling te herstellen of te vergroten. Alleen wanneer we de leerling begrijpen en contact met hem kunnen krijgen, of hem de mogelijkheid geven het contact met ons te leggen, kunnen we hem begeleiden in zijn ontwikkeling.

8 Verhalen uit het peleton
DOCENT AAN HET WOORD / THEMA
Mart van Zandbeek
Je eigen betrokkenheid zien, is andermans betrokkenheid genereren

10 Documenteren: de kunst van het reflecteren

THEMA
Annemieke Huisingh & Eva Klee
‘Toeval gezocht’ is een stichting die onderzoekt en zichtbaar maakt wat jonge kinderen in hun mars hebben. ‘Toeval gezocht’ziet jonge kinderen als kunstenaars en wetenschappers in de dop. Het pedagogisch fundament is ge•nspireerd door de Reggio Emilia-benadering, welke net als het ErvaringsGericht Onderwijs zijn wortels heeft in het sociaal constructivisme.

15 Wat voor een geluiden kun jij maken?
COLUMN
Wilma van Esch

16 Intrapersoonlijke intelligentie
MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE
Monique van der Heijden
Een mens heeft verschillende soorten intelligenties; ieder mens is op verschillende manieren intelligent. De ene intelligentie is echter wat meer ontwikkeld dan de andere.

18 Dagboek van een juf
DOCENT AAN HET WOORD / THEMA
Ellen Emonds

20 Reggio volgens Ramon
STUDENT AAN HET WOORD / THEMA
Ramon Stinges
“Ik was zo enthousiast, dat ik, eenmaal terug op mijn eigen stageschool, er meteen mee aan de slag ben gegaan.”

22 Reageren op een glimlach
INTERVIEW
Ingrid van Reede van Oudtshoorn
Afstemmen op ‘moeilijk verstaanbare’ kinderen en miscommunicatie. In gesprek met Wendy Kruizinga, die ervaring heeft in het werken met kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap. Samen zoeken we naar verbindingen tussen adequate zorg en het ErvaringsGericht Onderwijs.

24 Even kijken… Wat zou jij doen?
COLUMN
Marcel van Herpen

25 De grijze stippenziekte
BOEKBESPREKING
Sandra op de Beeke
Uit kinderboekenserie ‘de Gestreepte Boekjes’ van uitgeverij Pica Educatief.

26 Opleiden tot zelfbewuste leraren
DOCENT AAN HET WOORD / THEMA
Anne van Hees
Reflectie: doel op zich en middel om op te leiden tot zelfbewuste leraren.

27 Een korte krachtige blik in de spiegel
STUDENT AAN HET WOORD / THEMA
Freek Siero

Reflecteren: Even jezelf confronteren, ervan leren, aanpassen en doorgaan. “Effetjes checken” is daar een goede benaming voor.

28 De kracht van beelden
INTERVIEW
Ingrid van Reede van Oudtshoorn
Werken met beelden verkort het analyseproces met betrekking tot eigen handelen

31 Portugal

COLUMN
Wilma van Esch
Werkstuk in groep 7

32 Een flinke stap in de goede richting
SCHOOLONTWIKKELING
Jan Heesakkers
Interview met Wilma van Esch over de implementatie procesgericht kindvolgsysteem op ESH de Horst in Eindhoven

34 De ReflectieMeester
THEMA
Erna Bod
Is het mogelijk om kinderen te leren zelf te reflecteren op hun werk?