Egoscoop — Jrg. 12 (juni 2008) Nr. 4

3 Over levenslang leren gesproken…
REDACTIONEEL
Marcel van Herpen

4 Het bijzondere puberbrein
Anne van Hees
Nadat jarenlang is gedacht dat het brein van de mens “af” zou zijn rond het twaalfde levensjaar, weten we nu dat de ontwikkeling van het brein van mensen doorgaat tot ver na hun twintigste verjaardag. Tijdens de pubertijd vinden er nog ingrijpende veranderingen plaats. In dit artikel leest u een theoretische weergave van de hersenen in de periode tussen de kindertijd en de volwassenheid. Kennis van deze ontwikkeling is van belang voor mensen doe werken met pubers, zodat zij op de hoogte zijn van de gedragsveranderingen van een puber. Daarnaast zijn er verschillende factoren van invloed op de hersenontwikkeling en bestaan er goede idee‘n over hoe jongeren in hun pubertijd het beste kunnen worden benaderd m een positieve invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van hun brein.

7 Als je het cht niet meer weet….
COLUMN
Wilma van Esch


8 Pythagoras in de zandbak / Ervaringsgericht Jenaplanonderwijs in Boxmeer
GŽrard Zeegers
Scholengemeenschap Stevensbeek is een brede scholengemeenschap met afdelingen voor LWOO, VMBO, HAVO en VWO. Tevens bestaat de mogelijkheid om tweetalig onderwijs te volgen en is er een afdeling voor Jenaplan in Boxmeer. Binnen het Jenaplanonderwijs is de driehoek school-kind-ouders een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast geven kinderen zelf sturing aan hun leerproces; de docenten van de Jenaplanafdeling vinden het van wezenlijk belang dat hun leerlingen stapsgewijs verantwoordeing leren nemen voor hun eigen leren.

12 Verwondering en nieuwsgierigheid als uitgangspunt / Het ontstaan van De Nieuwste School in Tilburg
Annemarie van den Broek
De Nieuwste School, DNS in Tilburg. Hoe is de school tot stand gekomen en hoe wordt er geleerd? Mijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld en ik ben in gesprek gegaan met Toine Peerboom, medeoprichter en, sinds 2008, directeur van De Nieuwste School. In dit gesprek krijg ik een beeld van een boeiende en inspirerende zoektocht naar onderwijs waar verwondering centraal kan staan.

16 Sciencemaster in Eersel
Clemens Geenen
Na een succesvolle pilot in het vorige schooljaar organiseert het Rythovius College uit Eersel dit jaar voor het eerst een vol schooljaar de Masterclass Science voor leerlingen uit groep 8. Een prachtig middel dat verschillende doelen dient. Sectordirecteur Clemens Geenen beschrijft de ervaringen van het eerste jaar.

18 Vernieuwend VO als een keuze – Were Di 3 in Valkenswaard
Annemarie van den Broek
Op de brede middelbare school Were Di in Valkenswaard heeft men een keuze gemaakt+ naast het traditionele aanbod voor VMBO, HAVO en VWO kunnen de leerlingen op het VMBO ook kiezen voor een leerlinggestuurde route, Were Di 3 genaamd. Were Di 3 is een unieke mogelijkheid voor ouders en leerlingen om te kiezen voor een passende leerweg. In gesprek met Jacques van Gerven, adjunct sectordirecteur, blijkt waarom deze keuze is gemaakt en wat de kracht ervan is.

22 Puberportretten
Interviews met meerdere pubers over de middelbare school.

22 ‘Soms vinden docenten studenten bekwaam als ze voldoen aan hun verwachting’
CARTOON
Uitneembare poster: uitnemen en ophangen a.u.b.!!!

26 ‘Gewoon kiezen; anders leren en werken in het voortgezet onderwijs’ / Nieuwe idee‘n – nieuwe wegen
DVD BESPREKING
Anne van Hees en Ellen Emonds
Het voortgezet onderwijs staat niet stil. Er worden voortdurend idee‘n en beelden ontwikkeld van nieuwe vormen van onderwijs en ze worden ook in de praktijk gebracht. De DVD ‘Gewoon kiezen’ gaat over scholen die het anders doen. Scholen waarin leerlingen zelf hun ontwikkeling meebepalen en keuzes kunnen maken in wat, hoe en wanneer ze leren. In dit artikel worden de voorbeelden van het Kandinsky College en Slash 21 besproken.

28 De ArtXpress rijdt verder – uitdaging op het VMBO
Janneke Corssmit
Twee jaar geleden vertrok de ArtXpress als stoomtrein, tegenwoordig raast hij voorbij als de Thalys. ArtXpress, is de theater- en kunstklas van de VMBO afdeling op het Udens College. Een themaklas gericht op theater en vormgeven. Een klas waarin leerlingen de kans krijgen hun creatieve talenten verder te ontwikkelen.

30 Verschillende leerlingen bij verschillende docenten / Zwijsen College Veghel
J. van Tienoven
In dit artikel worden voorbeelden gegeven van een gedifferentieerde aanpak en een andere manier van toetsen, op een relatief traditionele school. Het zijn voorbeelden van experimenten met vernieuwing zonder daarbij de hele school op zijn kop te zetten. Niet alle bestaande werkvormen de deur uit. Aan de hand van drie praktijkvoorbeelden wordt getoond hoe dit in zijn werk gaat op het Zwijsen College in Veghel.

34 Leerarrangementen in Leerdorp Elst
Ellen Emonds
Scholieren moeten de praktijk in, want leren is ervaren en ervaren is leren. Dat is het idee achter de leerarrangementen in Leerdorp Elst. In een interview met Algemeen Directeur Rien Bunk van VO-school Het Westeraam wordt me duidelijk hoe bijzonder de leerarrangementen zijn.

36 QUEST, voor de onderzoekende leerling die van uitdaging houdt!
Paul Drapers
Naast het regulier middelbaar onderwijs kunnen HAVO/VWO leerlingen op het A. Roland Holst College in Hilversum kiezen voor Quest. Na drie jaar Quest stromen de leerlingen door naar de reguliere bovenbouw.

38 Bij Quest
Ingrid van Reede van Oudtshoorn
In de afgelopen jaren experimenteerde Mark Manders, als teamleider en docent van QUEST, met een nieuwe onderwijsvorm binnen het reguliere Roland Holst College in Hilversum. De projecten pedagogisch leiderschap zorgden ervoor dat docenten en leerlingen verantwoordelijkheid namen voor hun handelen en persoonlijke kwaliteiten ontwikkelden.

41 Talenten ontwikkelen tot prestaties / Onderwijs op het Picasso Lyceum in Zoetermeer
Ingrid van Reede van Oudtshoorn
De naam van de school is ontleend aan de kunstenaar Picasso. Picasso’s persoonlijkheid en opvattingen passen goed bij het schoolprofiel lees ik op de site. Er wordt dan gedacht aan termen als innovatief, toekomstgericht enerzijds en betrokken, persoonlijk anderzijds. Aan deze termen denk ik ook als ik het verhaal van Wim Kokx, directeur van het Picasso Lyceum, beluister. Onderwijsontwikkeling op deze school omschrijft hij als ‘fenomenaal’. De veilige, open en communicatieve sfeer op school vind hij hier heel bijzonder en absoluut specifiek voor zijn school.