Egoscoop — Jrg. 12 (december 2007) Nr. 2

3 Een beter rapport
REDACTIONEEL
Marcel van Herpen

4 Zorgbreedte anders bekeken
Marcel van Herpen
Een ervaringsgerichte aanpak bij kinderen die speciale aandacht vragen. In Van Dale staat bij ‘zorg’ te lezen: de moeite en de pogingen die men doet om iets in stand of in goede conditie te houden, of zo goed mogelijk te doen zijn of te maken. ‘Breedte’ kan maat, baan of afstand zijn. ‘Zorgbreedte’ is de omvang van de overheidszorg voor een bepaald samenlevingsdomein. De omvang van de zorg in het onderwijsdomein staat onder druk. Dat heeft te maken met ‘moeite doen’ en met ‘afstand’ te maken.

10 Pedagogisch leiderschap
Luc Stevens
In het kader van de pedagogische grondhouding richt Luc Stevens zijn aandacht in dit artikel op het pedagogisch leiderschap, waarin hij de persoonlijke ontwikkeling van de groepsleider meer benadrukt dan het hebben van vaardigheden en competenties. Kortom: meer een kwestie van zijn dan van hebben.

15 Het is Bart…

COLUMN
Wilma van Esch

16 Uithuilen en doorgaan
COLUMN
Marcel van Herpen
Het is Open Tom dag. Leerkrachten van andere scholen bezoeken de school. Ze komen het ErvaringsGericht Onderwijs in de praktijk bekijken…

17 Als je geen 80 km. per uur kunt lopen

COLUMN

Claire Walkate
Pedagogische professionals, ze zijn er nog!

18 Wel last van Antilliaanse pubers, geen oog voor Antilliaanse kleuters
Marcel van Herpen
Pedagogische politie ter voorkoming van delinquentie

22 Observeren met een leeg hoofd
INTERVIEW
Wilma van Esch
In gesprek met Jan van Dijk, ambulant begeleider op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK / cluster 4 school)

25 De leercirkel van Jaxom

COLUMN

Ingrid van Reede van Oudtshoorn

26 Verantwoordelijkheid nemen en geven
INTERVIEW
Liesbeth Schneiders & Ati Smit-Kruidenberg
Jeugdparticipatie, kinderen leren meedenken en beslissen over hun omgeving, verantwoordelijkheid leren dragen voor hun keuzes en inbreng, kortom actief betrekken bij hun omgeving en hier mogelijkheden voor scheppen, staat het afgelopen decennium erg in de belangstelling. In gesprek met prof. dr. Micha de Winter, auteur van ‘Kinderen als medeburger’

30 Een rugzakje met een voetbal
COLUMN
Aafke Steenhuis