Egoscoop — Jrg. 11 (oktober 2006) Nr. 1

3 Troonrede
Marcel van Herpen

4 Als ŽŽn iemand niet gelukkig is, is niemand gelukkig

‘De Japanse levensles’: levenslessen van Mr. Toshiro Kanamori als antwoord op pressie, isolatie en zelfdoding

10 Het begrip ‘Ervaring’
Prof.Dr. Ferre Laevers
De term ‘ervaringsgericht’ komt van Eugene T. Gendlin, die hiermee een diepere fundering gaf aan de ‘client-centered’-beweging (een psychotherapeutische benadering). Hiermee zijn we op het terrein van verschillende stromingen en begrippen in de psychologie. Wie de mensen in zijn psychisch functioneren wil begrijpen vindt bij Gendlin een degelijk uitgangspunt. Poging om het ervaringsbegrip aan de hand van een negental stellingen te verhelderen.

14 Uithuilen en doorgaan

COLUMN
Marcel van Herpen

14 “Cheffie is de baas” van Kaat Vrancken
KINDERBOEKBESPREKING
Redactie

16 Waartoe een rotonde kan leiden
Henk Creemers
Ervaringen als fundament van de taalontwikkeling

20 Digitaal Procesgericht KindVolgsysteem (KVS)
Nieuw
Kinderen ervaringsgericht volgen

22 Proces-ori‘nted Self Assessment (PSAI)
Nieuw
Studenten ervaringsgericht volgen

24 Zweten en weten

COLUMN
Simone de Groot
Over meervoudige intelligentie (MI) en E.G.O.

26 ‘De dode kip’ en het raadsel van de week

COLUMN
Ancella Blom
Wat kan onderwijs toch mooi zijn!

27 Eerste hulp bij tafels
Ellen Emonds

27 E.G.O.-website compleet vernieuwd!
www.ervaringsgerichtonderwijs.nl