Egoscoop — Jrg. 11 (juni 2007) Nr. 4

3 Nog 42 levens
REDACTIONEEL
Marcel van Herpen

4 Waarom doen meisjes het beter op school? / Positieve actie voor jongens en mannen
Wilma van Esch
Een passievol gesprek met prof. Dr. L.W.C. Tavecchio (Algemene Gezinspedagogiek Leiden). Dat jongens het in alle vormen van onderwijs slechter doen dan dan meisjes is niets nieuws, maar de kloof lijkt de laatste jaren groter te worden. Prof. Dr. Tavecchio maakt zich al jaren druk over de identiteitsproblemen van mannen en jongens. In gesprek op zijn werkkamer in Leiden licht hij zijn strijd voor het belang van jongens toe.

8 Zo hard als rots of zo soepel als water
Gemma Haanen
Vrijdagmiddag 15.20 uur, de school is net uit. Twee kinderen hebben ruzie gehad. Een aantal andere kinderen had zich ermee bemoeid. Ik stond erbij en heb met de kinderen gepraat. Uiteindelijk blijft ŽŽn van de twee ruziemakers als enige achter en begint te huilen. Hij durft niet meer alleen naar huis.


10 Wat beweegt jongens / Annemarie van den Broek in gesprek met Lauk Woltring
Annemarie van den Broek
Lauk Woltring zet zich vanaf het einde van de jaren zeventig in voor de emancipatie van jongens in onderwijs en opvoeding. Hij heeft in zijn werk als jongerenwerker en jeugdhulpverlener veel jongens meegemaakt die vastlopen en geen uitweg meer zien. Hij voelde zich geroepen hier iets mee te doen en zo is hij op zoek gegaan naar de oorzaken van deze problematiek.

12 Je team zo goed mogelijk laten spelen / Een sportmetafoor met inzicht en uitzicht voor het onderwijs
Marcel van Herpen
Van de ‘nieuwe leerkracht’ wordt veel gevraagd. De lijst met benodigde competenties is aanzienlijk. Een van de belangrijkste facetten van het huidige onderwijs is ‘coaching’. Een manier van begeleiden waarbij je probeert ‘het team zo optimaal mogelijk te laten spelen’. Het is om die reden logisch om de parallel met de sportwereld te trekken. Al zijn de verschillen ook evident en zijn er soms andere dingen ’te winnen’.

14 Als voetbal rugby wordt
Een praktijkvoorbeeld over een speelplaatsconflict met een aanpak gebaseerd op de sportmetafoor: Je team zo goed mogelijk laten spelen.

18 Meisjes zijn het probleem niet, maar hebben ook hun problemen
Cathe Notten
Over jongens in het onderwijs worden momenteel veel treurige verhalen verteld: jongens doen het steeds minder goed doordat er teveel juffen en te weinig meester zijn; er niet meer klassikaal maar naar eigen bevind van zaken geleerd wordt en er niet voldoende autoriteit is. Een karikatuur van wat er werkelijk gaande is en die bovendien in tegenspraak is met hetgeen blijkt uit metingen van het CITO: jongens doen het beter dan meisjes als het gaat om een niet onbelangrijk onderdeel als rekenen.

22 Gelinkte websites
VOOR U BEKEKEN
Vakweblinks

24 Geen kaplabrug te ver
Loes van de Ven
De kinderen, en dan vooral de jongens, uit groep 3 zijn helemaal weg van kapla. Kapla bestaat uit dunne, houten plankjes, waarmee je geweldige kunstwerken kunt bouwen.

25 Tengelen
Lesidee.

26 Ondernemingszin (h)erkennen en kansen geven
Grenzen verleggen, iets nieuws scheppen, iets duurzaams voortbrengen dat tot de kwaliteit van het leven bijdraagt.

27 Straatrat —f minister-president
GŽrard Zeegers

28 Jip krijgt een trein en Janneke een pop
Esther Somers
In 1952 bedenkt Annie M.G. Schmidt de personages Jip en Janneke, als een moderne versie van Ot en Sien. Tegenwoordig is het echter niet meer zo vreemd wanneer meisjes met een trein spelen of jongens met een pop. Denk maar aan de bouwhoek of speelhoek op school. Sinds de jaren ’50 is er dan ook veel gebeurd op het gebied van jeugdliteratuur en vooral waar het gaat om de rollen die jongens en meisjes in de verhalen spelen.

30 Beter bouwen in een uitdagende speel-/leeromgeving
Jopie de Boer
Praktische tips voor het inrichten van een bouwhoek.

33 Conceptuele benadering techniekeducatie succesvol!
Het is er ondernemingen en overheid veel aan gelegen ieder technisch talent te behouden voor het bedrijfsleven. Campagnes uit een grijs verleden als “Kies exact!” en “Een betere meid is op haar toekomst voorbereid” en meer modernere campagnes als “Girlsday” en “Jouw techniek heeft toekomst” hebben de niet te stillen honger naar nieuw arbeidspotentieel in de technische beroepen nog niet gestild.

34 “Yes, vanmiddag kernconcepten!” / In een uitdagende leeromgeving aan de slag met eigen leervragen
Lambert van der Ven
Kinderen onvoldoende op hun eigen niveau aanspreken en tegelijkertijd teveel op maat willen werken van wensen uit onze omgeving, vergrootte de behoefte aan een sterker conceptueel gedachtegoed. Op zoek naar heldere kaders, van waaruit ze onderwijs vorm konden geven waarbij kinderen meer aan de slag kunnen met hun eigen leervragen, bracht het team van Openbare Basisschool de Bolderik in Heeswijk-Dinther bij het werken met kernconcepten.