Egoscoop — Jrg. 11 (april 2007) Nr. 3

3 We hebben een kabinet
REDACTIONEEL
Marcel van Herpen

4 Niet nieuw —f traditioneel leren
Marcel van Herpen
GŽŽn discussie, maar vernieuwend verbinden. In december 2006 publiceerde Pieter Hilhorst een essay over het Nieuwe Leren (HNL). Het ministerie vroeg ‘de Argumentenfabriek’ in de personen van Pieter Hilhorst en Kees Kraaijveld een analyse te maken van het debat over het Nieuwe Leren.

8 Schoolvoorbeeld: een vierluik
Ingrid Muurman
Ingrid Muurman bezocht vier inspirerende scholen die werken aan goed, uitdagend en zinvol onderwijs. Ze is op zoek gegaan naar hun motieven, waarden, opvattingen en wensen. Ze brengt kort de pogingen in beeld die deze scholen gedaan hebben om veranderingen te bewerkstelligen.
Dit vierluik is de gecomprimeerde versie van de uitgebreide interviews. De volledige artikelen en nog meer schoolbezoeken zijn te vinden op www.ervaringsgerichtonderwijs.nl.


16 PSAI als opleidingsverbetermeter / ErvaringsGericht kwaliteit volgen in het HBO
Lambert van der Ven
Het CEGO heeft in samenwerking met het Expertisecentrum E.G.O. Nederland PSAI, het “Proces-or•‘nted Self Assessment Instrument” ontwikkeld. Er is inmiddels al veel gebruikerservaring opgedaan en ook de vraag naar dit digitale product groeit enorm. Hogescholen en besturen moeten hun kwaliteit steeds beter in beeld krijgen.

18 Gelinkte websites
VOOR U BEKEKEN
Vakweblinks

20 Over leren en ontwikkeling / een beschouwing vanuit de theorie
Annemarie van den Broek
Egoscoop gunt de lezer een blik op de leer- en ontwikkelingstheorie‘n die in de laatste eeuwen zijn ontstaan. In dit artikel zal leren en ontwikkeling vanuit verschillende perspectieven bekeken worden.

32 Ingepakt schuldgevoel
COLUMN
Marcel van Herpen

34 Onderwijsdetermineertabel
Met behulp van deze zoekkaart kunt u bepalen welk type onderwijs het best bij u past (of welke suggesties mogelijk relevant kunnen zijn).