Egoscoop — Jrg. 10 (oktober 2005) Nr. 1

3 Internetterreur en emailtroost
Woord vooraf
Marcel van Herpen

4 Sociale competentie in beeld
Ferre Laevers
Goede communicatie heeft pas kans van slagen als iemand over voldoende sociale vaardigheden beschikt. Maar wat is dat nu eigenlijk sociaal zijn, over wat voor competenties moet iemand beschikken om op een constructieve manier te kunnen communiceren? Dit heeft alles te maken met het functioneren van een persoon en zijn omgeving.

11 Kleurrijk communiceren
Ellen Emonds
ErvaringsGericht communiceren met kinderen is een manier van communiceren die je dichter bij de echte beleving van het kind brengt. Je probeert door de juiste vraagstelling en de juiste luisterhouding mee te varen op de ervaringsstroom van kinderen. Dat vergt van de volwassene een actieve luisterhouding, geduld, inzicht en vooral verbondenheid en vertrouwen. De volwassene moet er in geloven dat het ervaringsgericht communiceren waardevolle informatie oplevert en dat het hem inzicht geeft in de gedragingen van het kind.

14 Praten zonder woorden
Ellen Emonds
Luisteren naar muziek, genieten van mooie uitzichten, lachen om een grap of serieus praten met een goede vriend, allemaal dingen die vrijwel dagelijks terugkomen bij de meeste mensen. Hoe vaak gebruiken wij onze ogen, oren en mond per dag om te communiceren, te ervaren, te ontdekken, te beleven?

16 Maurits Wysmans
INTERVIEW
Ludo Heylen
Een interview met Maurits Wysmans, auteur van ‘Praten met ouders’.

20 t/m 23 Jubileumpagina’s
10 jaar Egoscoop

24 Doen, hebben, zijn en geven
Drs Fred. M. Hulsing
Soms zijn de overeenkomsten tussen organisaties in het bedrijfsleven, in de zorg en welzijnssectoren in het onderwijs makkelijk te vinden. Fred Hulsing (master & bishop coaching) coacht individuelen en groepen die werkzaam zijn binnen organisaties. De vertaakskag naar schoolbegeleiding is goed te maken.

27 Verhalenkasteel verovert Nederland
“Ten aanval!” riep het Verhalenkasteel vier jaar geleden. Soms is het een voordeel als je nieuw bent in onderwijsland en je niet van de wijs laat brengen door “kanniet” of “luktnooit”. Na een grootse presentatie in de Ridderzaal waren er zo’n 250 scholen in Zuid Holland die de witte vlag hesen en een Verhalenkasteel de school in haalden. Daar bleef het niet bij.

30 De kring gezien vanuit de drie pijlers
Wilma van Esch
De kringvorm is een uitvloeisel van de democratiseringsbeweging van de jaren zestig en zeventig. Ook in het onderwijs drongen de idee‘n over groepsdynamica en zelfexpressie door en vanaf die tijd zijn kringgesprekken geleidelijk aan onderdeel geworden van de dagelijkse praktijk van het basisonderwijs.

34 De camera is er altijd bij
Klara Schlšmer
Klara Schlšmer is docent aan de “Fachschule fŸr SozialpŠdagogik” in het Duitse Erkelenz. Regelmatig bezoekt zij studenten op hun stagescholen. Een paar jaar geleden maakte zij in Nederland kennis met Video-Interactie-Begeleiding. Sinds die tijd bekijkt zij haar studenten door het oog van een camera. In “De camera is er altijd bij” benadrukt zij het belang van afgeronde communicatie.

36 Websites: Communicatie
VOOR U BEKEKEN
In Egoscoop presenteren we vakwebsites die ons en jullie zijn opgevallen. We nodigen je van harte uit om jouw favorieten aan ons kenbaar te maken. Je kunt je bijdrage sturen naar de redactie.

38 Expertisecentrum E.G.O. Nederland

39 E.G.O. Video/DVD: ‘De klas van Nienke’
Een week op een school voor ErvaringsGericht Onderwijs.