Egoscoop — Jrg. 10 (november 2005) Nr. 2

3 Jubileumjaar 2005-2006
Woord vooraf
Marcel van Herpen

4 Expertisecentrum E.G.O. Nederland

Wilma van Esch

Zwemmen leer je door onderdompeling, niet door eens per week naar zwemles gaan …

5 Verbondenheid … moet je doen!
COLUMN
Lambert van der ven


6 Competentiegericht evalueren
Ludo Heylen
Aan de basis van het competentiegericht evalueren ligt een andere kijk op onderwijs.

11 ErvaringsGericht rekenen in midden- en bovenbouw

Cathe Notten
Leerkrachten op vernieuwingsscholen hebben het niet makkelijk met het realistisch rekenonderwijs.

14 Onderzoek op de Bi‘nkorf
ONDERZOEK
Marion Mulder
Een onderzoek naar de ontwikkeling van ons organisatiemodel; het model dat leren vorm geeft.

18 Kinderen aan het woord
Hans Stoop
Praktijkverhaal over het huis vol gevoelens, geschreven door leerlingen van Hans Stoop.

20 Jubileumpagina’s
10 jaar Egoscoop

24 Zorg vormgeven vanuit behoeften van kinderen
ZORGVERBREDING
Jeanne van Vliet
Motto: Hoe hoger de betrokkenheid hoe meer je geniet!

26 Coaching
Annemarie van den Broek
Interview met Jelle Everhardus

28 Cont[r]actwerk verrijkt!
Een praktijkverhaal

31 Betrokkenheid en welbevinden rondom ICT
Yvo Hoeke en Luc van de Laar
Hoe regel je het?

34 Kijken naar welbevinden en betrokkenheid in kinderopvang
Kristien Silkens, medewerker CEGO in Leuven
Een door CEGO in Leuven ontwikkeld zelfevaluatie-instrument, ge•llustreerd aan de hand van een praktijkverhaal uit een kinderdagverblijf.

37 Inspectie en E.G.O.

Rinus van Herpt
en Marcel van Herpen
Inspectie houdt met nieuwe toezichtskader rekening met scholen voor ErvaringGericht Onderwijs.

38 Congres ervaringsGericht Onderwijs
Zaterdag 21 januari 2006 op de Basisschool Uilenspiegel in Boekel (Noord Brabant). De Uilenspiegel is in 1990 gestart als eerste school in Nederland met het ErvaringGericht Onderwijs.

39 Nieuwe publicatie!

‘ErvaringsGericht Onderwijs; van ori‘ntatie tot implementatie’.