Egoscoop — Jrg. 10 (maart 2006) Extra JUBILEUMNUMMER

J U B I L E U M N U M M E R

Thema: ERVARINGSGERICHT ONDERWIJS

ARTIKELENREEKS:
T
er gelegenheid van het jubileumjaar 2005-2006: 30 jaar ErvaringsGericht Onderwijs vanuit het CEGO in Leuven (B), 15 jaar ErvaringsGericht Onderwijs in Nederland, 10 jaar Egoscoop en 5 jaar Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs Nederland, publiceerde Marcel van Herpen zijn boek ‘Ervarings-Gericht Onderwijs van ori‘ntatie tot implementatie’. In relatie tot zijn boek beschouwt hij in een reeks van vier artikelen vanuit een pedagogische, maatschappelijke en (neuro)biologische context de vragen die ‘het nieuwe leren’ stelt en de antwoorden vanuit een ErvaringsGericht perspectief.

3 Vier achtergrondartikelen
Woord vooraf
Marcel van Herpen

4 Met een goed kompas over de onderwijsoceaan
Marcel van Herpen
Over de traditionele en hedendaagse vernieuwers en de constructivistische achtergrond. Over de richting en het kompas om de onderwijsoceaan over te kunnen steken.

12 Ecologisch verantwoord onderwijs
Marcel van Herpen
Over de verklaring die neurobiologen ons geven met betrekking tot de eenheid van systemen. Over keuzes die niet mogen leiden tot eenzijdigheid, maar tot het in stand houden van de spanning die werkelijke ontwikkeling bevordert,

22 Maatschappelijk verantwoord onderwijs
Marcel van Herpen
Over het onderwijs dat in dienst staat van de maatschappij en zich daaraan wil verantwoorden. Over de rol van de politiek, de inspectie en de schoolleiding en het voorbeeld dat goede ondernemers zich ten doel stellen.

28 Persoonlijk verantwoord onderwijs
Marcel van Herpen
Antwoord geven op de vraag ‘wanneer doe ik het goed?’ lijkt pretentieus. Toch is het de vraag die elke professional bezighoudt. Een antwoord met ervaringsreconstructies, ErvaringsGerichte dialogen en vertrouwen als ingredi‘nten.

36 Nieuw boek over ErvaringsGericht Onderwijs
Ludo Heijlen
Een boek over basisschoolleerkrachten, onderwijsbegeleiders, Pabodocenten en Pabostudenten.

38 Expertisecentrum E.G.O. Nederland