Egoscoop — Jrg. 10 (juni 2006) Nr. 4

3 Niet solitair maar solidair
Marcel van Herpen
In Suriname werkt het team van het LEARN-project al jaren aan een ErvaringsGerichte benadering op 15 pilotscholen.

4 Prof. Ferre Laevers, 30 jaar E.G.O.

IN GESPREK MET
Marcel van Herpen
T.g.v. het 30-jarig bestaan van het ErvaringsGericht Onderwijs interviewde Marcel van Herpen prof. Ferre Laevers. Een gesprek over het verleden, veranderingen en verlangens.

14 Gelinkte websites
VOOR U BEKEKEN
Vakweblinks

16 Het ErvaringsGericht Onderwijs bestaat 30 jaar!
T.g.v. het jubileum kijkt Egoscoop terug en vooruit met Julia Moons, kleuterleidster van het eerste uur en medewerker van het CEGO

17 Het E.G.O. bestaat 15 jaar in Nederland!
T.g.v. het jubileum kijkt Egoscoop terug en vooruit met Trudy Kanters, medeoprichter van de startende school en later leerkracht.

18 Egoscoop bestaat 10 jaar!
T.g.v. het jubileum kijkt Egoscoop terug en vooruit met Ton Schouten, bestuurslid van de Vereniging voor E.G.O Nederland

19 Het Expertisecentrum E.G.O. Nederland bestaat 5 jaar!
T.g.v. het jubileum kijkt Egoscoop terug en vooruit met Ludo Heylen, medewerker van het Expertisecentrum Nederland en BelgiĀ‘.

20 Expertisecentrum E.G.O. Nederland / nieuw: nascholingsaanbod 2006-2007

24 De meest gestelde E.G.O.-vragen
De Pabodocenten en onderwijsbegeleiders van het licentienetwerk hebben het afgelopen schooljaar de meest gestelde vragen geĀ•nventariseerd. Samen met het expertisecentrum en de redactieraad zijn ze beantwoord en staan nu in Egoscoop.