Egoscoop — Jrg. 10 (april 2006) Nr. 3

Thema: LEREN LEVEN

3 “Als je naar friet moet luisteren … “
Marcel van Herpen
Over het boek ‘Intensieve Menshouderij’ van Jaap Peters en Judith Pouw. Hoe kwaliteit oplost in rationaliteit. Zie ook : http://www.intensievemenshouderij.nl/

4 Kiezen en Delen

VERSLAG
Congres ErvaringsGericht Onderwijs van 12 november 2005

8 Leven is leren leven
LEZING
Ferre Laevers
Op het E.G.O. congres ‘Kiezen en Delen'(12 november 2005) van het Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs Nederland hield professor Ferre Laevers, grondlegger van het ErvaringsGericht Onderwijs, een lezing. De titel van de lezing was “Het ErvaringsGerichte antwoord op het output- en assessmentverhaal”. Op veler verzoek is zijn betoog uitgeschreven.

14 Jubileumpagina’s

18 Een ander mensbeeld
LEZING
Luc Stevens
Luc Stevens visie op ErvaringsGericht Onderwijs en Het Nieuwe Leren en op de DVD ‘Leren Leven’ van Ferre Laevers

21 “Vraaggericht leren”
Yvonne Houbraken en Dick Vrenssen
Een PABO-studente en haar begeleider (Fontys PABO Eindhoven/Veghel) over hun ervaringen met het vraaggericht leren

24 BOEKBESPREKING
Erik Verliefde
– ‘De kunst van het luisteren’, communiceren met kinderen op school en thuis
– ‘Ruimte voor verdriet’, omgaan met kinderen in verliessituaties

26 Erik Verliefde
IN GESPREK MET…
Verslag van een gesprek met de schrijver van verschillende boeken voor opvoeding en onderwijs en samensteller van ‘De wereld vol troost’

28 Een wereld vol troost
NIEUW!
Achtergronden, de intenties en de weerwaarde van dit materialenpakket.

30 Gelinkte websites
VOOR U BEKEKEN….

32 Onderwijs maak je samen (OMJS)
INNOVATIE
OMJS is als een rijk milieu voor de leerkracht. Kijkje in de keuken van stichting OMJS, winnaar van de Trouw Talentprijs 2005.

33 Als je handen niet doen wat je hoofd wil …
COLUMN
Marian van Cuijk

34 E.G.O. Nederland
EXPERTISECENTRUM

35 Pimp my classroom

ACTIE
Oproep!!