Ego-Echo — Jrg. 6 (nov. / dec. 2003 / jan. 2004) Nr. 2

Thema: Sociaal-emotionele problemen in de lagere school (B.)

1 Redactioneel
Ludo Heylen
– Onze wereld. Belgi‘ is een van de slechtste leerlingen van de Kyoto-klas …
Thema: Sociaal-emotionele problemen in de lagere school (B.)
– 2004: ‘dromen ….’

2 Wat levert ‘sociale opvoeding’ op?
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING (THEMA)
Ferre Laevers

9 Klasklimaat: weersverandering?
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING (THEMA)
Ilse Aerden
Onder meer: Gesloten en open communicatie.

14 En toch … zijn ze zo lief!
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING (THEMA)
Chris Claeys

15 Muzisch omgaan met gedichten
DOEKATERN
Helene T’Kindt en Riske Lemmens
Een doekatern voor oudere kinderen

19 Bertje krijgt het moeilijk in de klas als er thuis een broertje bijkomt …

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING (THEMA)
Trees Vanhoutte (met dank aan M. Fonteyne)

23 Omgaan met agressief gedrag … kijken naar de binnenkant van die buitenkant!
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING (THEMA)
Trees Vanhoutte (lector KHBO, Hogeschool Brugge-Oostende, departement Lerarenopleiding)

29 Kinderboekenrubriek
KINDERBOEKEN
Luk Van den Steen
– ‘Het schrift van Dries’ : schrijven over je eigen gevoelens, dagboek (6+)
– ‘Rita Ramp’ : onhandig zijn, eenzaamheid (6+)
– ‘Jikke Pikke komt er wel’ : autisme, sociale contacten en relaties (8-12)
– ‘Ja, Hallo! Praten met je ouders’ : eigen mening ontwikkelen, beter samen praten met ouders (9-12)