Educare — Jrg. 33 (december 2015) nr. 4

Thema: de kracht van kinderen

06 Ridders in de klas
Hoe je kinderen in hun kracht zet met een riddertraining vol zelfbewustzijn, zelfvertrouwen & eigen verantwoordelijkheid als basis.

10 Column Jeroen de Jong

10 Leuke dingen

12 Een blik naar binnen
Op zoek naar de diepere bron van pestgedrag.

15 Spelen met niets

16 Eigen geneeskracht
Over het natuurlijk zelfhelend vermogen. Hoe stimuleer je de eigen wijsheid van je kind?

18 Hap! Niets dan lof! / Lentezoet

20 Uit de media

21 Column Lucie Rijpstra

21 Spelen met… niets

22 Seintjes

23 Kind in z’n kracht. Zo kan het ook!

28 Democratisch onderwijs
Het is tijd voor een nieuwe kijk op onderwijs. Natuurlijk leren zoals de jager-verzamelaar: door observatie en imitatie.

32 Dat heb ik zelf gedaan!
Kinderen kunnen meer dan we denken. Geef je ze vertrouwen in hun eigen kunnen?

35 Column Jenk Stronks

36 Lezen en luisteren

39 Doe meer met ‘De avonturenschool van Juf Wervelwind’

40 Geef je kinderen de ruimte op ‘Kapiteinsdag’.

42 Bureau van levensvragen
Evelien vertelt over haar deelname aan ‘Het Bureau voor Levensvragen’ als kind op school.

44 Naar buiten in de winter? Ga stadjutten!

46 Over Kiind