Educare is per 1 maart 2016 samengevoegd met het tijdschrift Kiind