Didactief — Jrg. 51 (oktober 2021) nr. 8

Met special: Waarderen is investeren

10 Van wie de school?
Bestuurders gedragen zich soms als eigenaar van de club, constateert Gijsbert Leertouwer, ten koste van hen voor wie onderwijs bedoeld is. Hij promoveerde op educatieve democratie: geef ouders meer inspraak en stemrecht.

16 Directe instructie: ja/nee!
Laat de term ‘directe instructie’ vallen en de voor- en tegenstanders nemen hun posities in. Didactief duikt in het strijdgewoel: hoe komt het dat DI, een bewezen effectieve aanpak, zo veel losmaakt? We spreken onderzoekers en experts, en ontdekken dat de wereld van effectieve instructie helemaal niet zo zwart-wit is. Ook geven we praktische tips: wanneer zet je Dl of een andere instructievorm in?

28 en 42 Differentiatie-tips
Differentiëren is keuzes maken. NRO en PO-Raad publiceren een leidraad, twee ontwikkelaars gidsen je alvast door dilemma’s (pagina 28). Ook zetten we klassieke tips van Tomlinson (pagina 42) in de schijnwerpers.

30 Kwistige overheid?
OCW pompte veel geld in een actieplan voor gelijke kansen. Onderzoeker Maarten Wolbers is kritisch: scholen leverden onder tijdsdruk magere plannen in en wat die opleveren blijkt amper meetbaar.

44 Schooladvies
Grootschalig onderzoek toont een patroon: hoe hoger opgeleid de ouders, hoe vaker leerlingen hun schooladvies ontstijgen. En omgekeerd, hoe lager opgeleid de ouders, hoe vaker leerlingen onder hun adviesniveau belanden.

EN VERDER DEZE MAAND:

08 Opinie: leerplicht 4 jaar

09 Drie vragen aan: Tine Hoof, over effectieve studeerstrategieën,

09 column: Arnold Jonk

13 Kamervraag van de maand: blijvend monitoren na NPO

14 Op lesbezoek met Hanneke Tuithof: taal bij geschiedenis

15 Team in beeld: herken jij de zij- instromer?

21 Column: Jan van de Ven

22 Inspectie bezoekt 10-14-scholen

24 PLG: tips voor schoolleiders

26 In de biotoop van Chèrelle Bouwen

32 Kennisbundels: download ze gratis

33 Zo ondersteun je leerling met migratieachtergrond

34 Q&A: Marije Huijsmans, over verder kijken dan ‘rekenprobleem’

35 Onderzoek kort

39 Column: Elffers Weegt Af

40 Leraar onderzoekt: Jeannette Berckenkamp verbindt het team

45 Column: Ferry Haan

46 D to go

47 Onderwijsmuseum: uit de collectie

48 Boeken

50 D Online: verplichte evidence-based lesmethodes?

51 Colofon en volgende maand