Didactief — Jrg. 51 (mei 2021) nr. 5

08 Subjectieve toets
De eindtoets belemmert kansengelijkheid: hij bevoordeelt kinderen van hoogopgeleiden, stelt Karen Heij, die de toetscultuur in Nederland onderzocht. ‘Toetsen zijn geen hulpmiddel, maar een instituut.’

14 Bevoegdheden: doorstart?
Breed inzetbare leraren of strikte experts: de poging om de bevoegdheden te herzien, leek te stranden toen begin dit jaar de commissie Onderwijsbevoegdheden uit elkaar spatte. Een terugblik met hoofdrolspelers – Zevenbergen, Naaijkens – en een verkenning van nieuwe routes. Is de tijd rijp voor een centrale lerarenopleiding? Of drukt OCW op de verkeerde knoppen om het beroep aantrekkelijker te maken?

24 Biesta’s weerwoord
In het maartnummer van Didactief pleitte hoogleraar Martijn Meeter voor een alternatief voor persoonsvorming. Gerr Biesta legt uit waarom het in onderwijs wel degelijk hierom draait.

26 Blijf in balans!
Essentieel in onzekere coronatijden: laat starters werken aan veerkracht. Pabo’s en lerarenopleidingen zijn goed op weg, maar het kan nog gerichter. Met hulp van succesvolle modules uit Australië.

46 Waardevolle school
Doelmatigheid lijkt soms het enige dat we met onderwijs voor ogen hebben. Maar de coronacrisis laat ons zien welke andere waarden gevaar lopen, zo betogen Yolande Emmelot en Sjoerd Karsten.

En verder deze maand
06 Opinie: Nationaal Programma Onderwijs
07 Onderwijsmuseum: uit de collectie
11 Kamervraag van de maand: Nationaal Programma Onderwijs en commercie
12  Op lesbezoek met Laurens Snoek: beter communiceren
13 Drie vragen aan: Eke Krijnen over thuiszitters, column: Arnold Jonk
21 Passend onderwijs: het compromis in de praktijk
23 Column: Jan van de Ven
28 In de biotoop van Luther Hartog
30 Didactief-jubilieum: 50 jaar onderwijs in beeld
32 Zo geef je W&T-les op afstand
33 Column: Ferry Haan
34 Q&A: David van Alten over de flipped classroom
35 Onderzoek kort
39 column: Kirschner Kiest
40 Leraar onderzoekt: Flemming van de Graaf omarmt formatief handelen
42 Klassieker van de maand: beurten én kansen geven
44 Leerplan: rekenonderwijs
48 Boeken
50 D to go
51 Colofon en volgende maand