Didactief — Jrg. 51 (maart 2021) nr. 3

Met special: Financiële geletterdheid

14 Alle hens aan dek
Met de 8,5 miljard euro die onderwijs erbij krijgt om de corona-achterstanden weg te werken, lijkt er licht aan de horizon. Didactief vroeg scholen hoe zij de achterstanden te lijf gaan. De een zet hulpmatrozen in, de ander vertrouwt op het eigen team. Maar allemaal zeggen ze: het lerarentekort blijft het grootste probleem. Lees meer over het Nationaal Plan van de demissionaire ministers op didactiefonline.nl.

24 Alternatief voor Biesta
In discussies over curriculumherziening speelt persoonsvorming een hoofdrol. Hoogleraar Martijn Meeter zet hier kanttekeningen bij. Kunnen we leerlingen bewust maken van keuzes zonder de ‘betere’ keuzes te laten doorschemeren?

32 Kansrijk adviseren
Hét actuele en politieke motto luidt: gun leerlingen, zeker in coronatijd, een kansrijk schooladvies. SEO-onderzoekers bekeken hoe de praktijk vóór de pandemie eruitzag en waar juist nu de kansen liggen.

44 Basis beter op orde
Met schrijfvaardigheid gaat het slecht, blijkt uit een peiling door de inspectie. Leraren hebben behoefte aan effectieve schrijfdidactieken, instrumenten en meer houvast bij de referentieniveaus, concluderen de onderzoekers.

46 Kansenwerkplaats
Leerlingen die op school al een tijdje uit stonden, gaan in Walhallab wél aan. Didactief ging kijken hoe deze sociale leergemeenschap daarin slaagt. ‘Eindbaas’ Marco Mout: ‘Je moet de lethargie doorbreken.’

En verder deze maand
06 
Opinie: kleutertoets
07 Onderwijsmuseum: uit de collectie
08 Interview: Melanie Ehren over toezicht
11 Kamervraag van de maand: Nationaal Programma Onderwijs na Corona
12 Op lesbezoek met Daniel Nieuwenhuizen: het nut van reflectie
13 Drie vragen aan: Tamar Tas over betere begeleiding van pabostudenten, column: Arnold Jonk
21 Begrijpend lezen bij zaakvakken
22 Cgnitive Load Theory: terug naar de basis
26 Opmars homogene brugklas ten einde
28 In de methodeloze biotoop van Marijke Verbree-Kruijs
30 Didactief-jubileum: 50 jaar onderwijs in beeld
33 Column: Jan van de Ven
34 Q&A: Patrick van Schaik over onderzoek in PLG’s
35 Onderzoek kort
39 Column: Kirschner Kiest
40 Leraar onderzoekt: Anis Berber wil meer mbo-studenten naar diploma loodsen
42 Klassieker van de maand: buig falen om naar succes
45 Column: Ferry Haan
48 Boeken
50 D to go
51 Colofon en volgende maand