Didactief — Jrg. 49 (september 2019) nr. 7

06 Opinie: inspraak voor leraren

07 Wandelen met Sjoerd Karsten

08 Gert Biesta over…
… burgerschap, in een dubbelinterview met Michael Merry: is een apart vak nuttig? en wat is er volgens hen aan de hand rond het Haga Lyceum? In zijn column fileert Biesta Curriculum.nu: van wie komt de input en wat gebeurt ermee?

11 Kamervraag van de maand: schooladviezen in Friesland

12 Opleider met dilemma
In een nieuwe rubriek vertellen lerarenopleiders over hun praktijk. Amber Walraven trapt af: de stagebegeleider van haar student wil dat die huiswerk controleert, de lio vindt dat niet zinvol. Hoe lost ze dit op?

14 Gruwelkamer? Schatkist!
Groepen weglaten, te ideale omstandigheden: ook onderwijsonderzoekers maken de wereld weleens mooier. Welke alarmbellen moeten afgaan voordat je onderzoek toepast in jouw praktijk? De overheid stuurt steeds meer op bewezen effectieve aanpakken, maar als school wil je meer te kiezen hebben. Met 100% zekerheid vaststellen of iets werkt of niet, is best lastig, zeggen experts. Wordt het toch niet eens tijd voor een kennisbank?

20 Dyslexie met een papiertje
De inspectie onderzocht dyslexieverklaringen: er zijn grote onderlinge verschillen tussen scholen. Ouders blijken aanjagers, vooral als ze wit en midden- of hoger opgeleid zijn.

22 Stimuleer ambitie!
Haal jij uit al je leerlingen wat erin zit? Internationale studies laten zien hoe bij leraren hun overtuigingen en gedrag tegenover leerlingen te veranderen zijn. Met hogere verwachtingen als resultaat.

24 Paul Leseman over binnen- en buitenlands onderzoek naar vve

26 Praktijk in beeld: lerarenprotest in HongKong

28 In de mediawijze biotoop van Bop Marchal

32 Leraar onderzoekt: Rutger Cornelissen over zijn Expeditie Nederlands

34 Q&A: Bram Spruyt ontsluiert sociale hiërarchie van opleidingsniveaus

35 Onderzoek kort

39 Column: Biesta Kiest

40 Uitdagende leerling? Zo gaat je collega ermee om

44 Dalende schooladviezen in Limburg: moet de eindtoets terug?

47 D Online

48 Boeken

50 D to go

51 Colofon en volgende maand