Didactief — Jrg. 49 (april 2019) nr. 4

07 Wandelen met Sjoerd Karsten

08 Opinie: Duits in het vo

08 Interview: expert in begaafdheid Anouke Bakx 

11 Rondom het Binnenhof: eindexamens Duits

12 Onderzoekende student: leer meer over leerling met beperking

13 Drie vragen aan: Michael Merry, column: Sietske Waslander

14 Dit is een school
Leerplicht betekent schoolplicht. Maar dat raakt op de helling nu er steeds meer kinderen en jongeren thuiszitten. Ook stijgt het aantal juridische procedures en gevallen van mediation tussen ouders en scholen. Een nieuwe regeling is in de maak, die als een ‘affakkelpijp’ onderwijs op een particuliere schooltoestaat. Want anders blijft een leerling in het ergste geval 1.090 dagen thuis.

20 Yes I do!
Fadie Hanna, lid van onze redactieadviesraad, strooit met hartjes over het artikel van ‘zijn’ Marjolein Zee. Want hij wil haar iets speciaals vragen. Lees dan ook meteen wat er te zeggen valt over veertig jaar onderzoek naar self-efficacy.

22 Flexleraar
SEO (van het jaarlijkse Elsevier-onderzoek) duikt speciaal voor Didactief in de cijfers over jonge leraren op de arbeidsmarkt. Pas afgestudeerden blijken steeds vaker voor detachering te kiezen. Aard van de generatie? Of speelt het lerarentekort mee?

24 & 39 & 42 Geef ze voorkennis
Deel twee van Erik Meester en Anna Bosman: hoe breng je kennis van de wereld je klas in (pagina 24)? In zijn column legt Paul Kirschner uit hoe voorkennis het verschil maakt en Dylan Wiliam stipt het aan bij formatief evalueren (zie punt 3 op pagina 42).

26 Praktijk in beeld: NK Debatteren

28 In de biotoop van leraar/OCW’er Jorrit Blaas

30 Sociale ongelijkheid gaat digitaal

32 Leraar onderzoekt: Derk Lettink verbetert executieve functies bij (hoog)begaafde leerlingen

34 Q&A: Nienke Wieringa over de vuistregels van leraren

35 Onderzoek kort

40 Graham Nuthall leert ons hoe we beter kunnen toetsen

46 Samensmelten doe je zo
Hoe geef je als samenwerkingsschool (christelijk + openbaar) je onderwijs in levensbeschouwing vorm? Dan maar wee dagopeningen? Beter is het om je leerlingen bij elkaar te houden. Geef het goede voorbeeld en stel ze vragen over hun achtergronden.

47 Column: Ferry Haan

48 Boeken

50 D to go

51 Colofon, volgende maand & D online