Didactief — Jrg. 47 (november 2017) nr. 9

Congresnummer NRO 2017.

06 Opinie: moet leerplicht soepeler?

07 Wandelen met Sjoerd Karsten

08 Interview: Eddie Denessen

12 Rondom het Binnenhof: ranglijstjes en excellente scholen

13 Drie vragen aan Nobelprijswinnaar Ben Feringa.

14 Ze zijn er bijna
Een ‘moedermavo’ is het allang niet meer: anno 2017 gaan ook zestienjarigen al naar het volwassenenonderwijs, waar ze doelgericht deelcertificaten halen. Laat het vo ze te snel vallen? Nee, sommige leerlingen hebben gewoon een extra zetje nodig. Zo vullen vo en vavo elkaar aan. Maar nu bieden vo-scholen zelf ook ineens deelcertificaten aan.

20 Serieuze zaak
Toetsen en examens moeten anders, aldus de Curriculumspiegel 2017: geef meer ruimte aan schoolexamens en maak CE minder prominent. SLO schaart zich daarmee in een koor van critici. Wat gaat CvTE doen?

21 Evaluatie

23 e.v. NRO-congres
In dit congresnummer veel NRO-onderzoek: evaluatie in mbo (pagina 23), formatief toetsen (pagina 24), ouderbetrokkenheid in vo (pagina 28), mindmappen met kleuters (pagina 43) en zittenblijven in sbo (daar werkt het wél, pagina 44).

23 Onderzoekende student: factcheck Lerarenregister

24 Formatief toetsen: maak de hele cyclus af

26 In de biotoop van Jaimy van den Broeke

28 Alles op een rij over… ouderbetrokkenheid in het vo

30 Jacht op de tijd
Ze vragen het van hun studenten, dus lerarenopleiders moeten zelf ook onderzoek doen. Zij – en hun managers – vinden dat belangrijk, maar ze hebben er te weinig tijd voor. Ook deze onderzoekers staan op het NRO-congres.

32 Leerplan: tussendoelen rekenen/wiskunde

34 Q&A: Marie-Jeanne Meijer

35 Onderzoek kort

39 Column: Biesta kiest

40 Ontwikkel jezelf in PLG
Aan je vaardigheden kun je ook samen met collega’s van andere scholen werken. Twee leraren verbeterden in zo’n professionele leergemeenschap leesvaardigheid met Lesson Study en formatief evalueren bij NLT.

43 Maak mindmap van prentenboek

44 Zittenblijvers in sbo stromen hoger uit

45 Column: juf Eline

46 Euregioschool: Duits-Nederlands onderwijs

48 Boeken

50 D tot go

51 Colofon, volgende maand & D online