Didactief — Jrg. 47 (mei 2016) nr. 5

06 Opinie: academisch opgeleide leerkrachten

07 Wandelen met Sjoerd Karsten

08 Alma Harris
We overdrijven niet als we zeggen dat dat deze Britse hoogleraar lyrisch is over ons onderwijssysteem. Didactief voelde haar aan de tand over leiderschap en excellentie. ‘Relatief weinig toppers? Ach, je kunt het slechter treffen.’

11 Rondom het Binnenhof: brede of categorale scholen

13 Drie vragen aan Camille Welie, column: Sietske Waslander

14 Fit door een pizzasessie
Van 16 pilotscholen vijf jaar geleden naar 474 deelnemers in 2017: Stichting leerKRACHT groeit. Ze vindt zichzelf geen reguliere onderwijsadviesdienst. De aanpak is inderdaad anders, met schoolcoaches die pizza- en bordsessies begeleiden en collega’s aanjagen. Maar klopt het imago van vrijwilligerswerk nog wel? En hoe zwaar is het programma eigenlijk?

19 Wat vinden jongeren van reacties op hun etnisch gemengde herkomst?

20 Onderzoekende student

21 Begrijpend lezen: zet de zintuigen van je leerlingen aan het werk

22 Nationaal cohortonderzoek: goudmijn of big Brother

24 Toekomstmuziek
Innovatieve scholen stellen toekomstgerichte doelen: kritisch denken, creatief zijn. leerlingen voMaar hoe onderwijzen ze dat precies? En hoe toetsen ze dit? Onderzoekers bezochten onder andere het Hyperion Lyceum.

26 Beeldspraak: 100 jaar onderwijsvrijheid

28 Alles op een rij… over toetsen in het vo

30 In de biotoop goes international: privéscholen in Dubai

32 Leerplan: kennisbasis natuurwetenschappen en technologie

34 Q&A: Femke Scheltinga

35 Onderzoek kort

39 Column: Biesta kiest

40 100 jaar basisonderwijs: 1984 – 1991

42 Het langste eind
Twintig jaar discussie, en dan nog geen verplicht onderdeel: de taalkundelobby illustreert de strijd over vakinhoud en examens. ‘Uiteindelijk is bij politieke beslissingen niet alles terug te voeren op juistheid van argumentatie.’

45 Column: Frank Jongbloed

48 Boeken

51 Colofon & volgende maand