Didactief — Jrg. 47 (december 2017) nr. 10

Met special: Leraren, we hebben ze hard nodig!

06 Opinie: vaker naar congres?

07 Wandelen met Sjoerd Karsten

08 Beter burgerschap
UVA-onderzoekers Geert ten Dam, Anke Munniksma en Anne Bert Dijkstra interpreteren de matige score van Nederland in het ICCS-onderzoek.

11 Rondom het Binnenhof: lumpsum

13 Drie vragen aan: Herman van der Werfhorst, column Sietske Waslander

14 Een fijne neus
Heb je genoeg van altijd maar diezelfde methode? Wil je wel eens verder kijken dan het antwoordenboekje en meer doen dan cijfers geven? De Zweedse Eva Hartell legt uit hoe comparative judgment werkt. Het is net als met wijnproeven: samen met collega’s ontwikkel je kwaliteitscriteria. Dominique Sluijsmans (Toetsrevolutie) noemt feedback het cement voor leren. En we kijken naar de praktijk van formatief evalueren op een basisschool in Den Haag en een vo-school in Middelharnis.

19 Onderzoekende student: executieve functies

20 Beste onderzoek van 2017
Dit jaar de eer aan Klaas van Veen, hoogleraar en directeur van de lerarenopleiding aan de RUG, om toe te lichten welke onderzoekers een krans verdienen. Hij selecteert vooral vakdidactische experts.

24 Wat maakt jou authentiek?
In interviews met Vlaamse leerlingen ontdekte Pedro De Bruyckere wat een leraar in hun ogen tot de geboren lesgever maakt. Expertise en passie, jawel, en je moet zeker niet alles volgend het boekje doen.

26 In de biotoop van Sven Aerts (vier leerlingen wonnen KNAW-prijs voor beste PWS!)

28 Alles op een rij over… rekenen in het po

30 Geloven maakt verschil voor leraar in katholiek po

32 Leerplan: Monique Volman (UVA) en Nienke Nieveen (SLO) over schooleigen curriculumontwikkeling

34 Q&A: Karin Smit over vmbo

35 Onderzoek kort, met aandacht voor ResearchED

39 Column: Kirschner kiest
Op 20 januari vindt in Amstelveen het jaarlijkse ResearchED plaats. Wij barsten alvast los met onderzoekers die present zijn: Eva Hartell over formatief evalueren (pagina 14), Pedro de Bruyckere (pagina 24), differentiëren (pagina 36), en Paul Kirschner (pagina 39).

40 Interview Lucy Crehan (auteur Cleverlands) over doorzetters

45 Het einde van de diagnostische tussentijdse toets

46 Wat kent en kan het po als het gaat om Natuur & Techniek?

47 Column: juf Eline

48 Boeken

50 D tot go

51 Colofon, volgende maand & D online