Didactief — Jrg. 47 (april 2016) nr. 4

06 Opinie: Nationaal Cohortonderzoek

07 Wandelen met Sjoerd Karsten

08 Richard Ryan
Deci en Ryan, wie kent ze niet? Een van de grote namen achter de zelfdeterminatietheorie was in België en Nederland. Didactief interviewde hem over motivatie. ‘De beste leraar ondersteunt autonomie én biedt structuur.’

11 Rondom het Binnenhof: doubleren tegen de regels

12 Praktijknieuws: oude handwerktechnieken en natuurtuin

13 Drie vragen aan Swier Garst, column: Ferry Haan

14 Zo gooien ze hoge(re) ogen
Alle leerlingen verdienen het natuurlijk om aan het begin van hun levensweg 61 gooien. Maar sommigen starten met een minder gelukkige worp. Hoe zien hun kansen eruit gedurende de schoolloopbaan? Vooral de overgangen zijn lastig, van groep 2 naar groep 3 bijvoorbeeld, maar ook van groep 8 naar de brugklas. Onderzoek leert hoe je ze het best kunt helpen. Met speciale aandacht voor de herziening van de gewichtenregeling: wat zullen de consequenties zijn?

20 Lees Scheerens
Geen vrachtwagen vol tips die wordt leeggekieperd, maar een helder boek over 50 jaar onderzoek naar effectiviteit: een grote verdienste van Jaap Scheerens, vindt hoogleraar Klaas van Veen.

25 Onderzoekende student

26 Beeldspraak: 100 jaar onderwijsvrijheid

28 Alles op een rij… over de overdracht van po naar vo

30 In de biotoop van Rens van Loenhout

32 Leerplan: Interview nieuwe directie SLO

34 Q&A: Marloes Hendricks

35 Onderzoek kort

39 Column: Kirschner kiest

40 100 jaar basisonderwijs: 1961-1970

42 Burgerschap
Hoe ga je succesvol aan de slag met burgerschaponderwijs? Leg onder andere de relatie tussen wat er in de wereld gebeurt en de persoonlijke geschiedenis van leerlingen. Een overzicht van goed practices in po en vo.

44 Kritiek op vve-onderzoek weerlegd

45 Column: Frank Jongbloed

46 ‘Het Huis groot’
Als meertalige leerlingen in het Nederlands fouten maken, kan dat komen door kenmerken van de moedertaal. Bestudeer die daarom eens. Didactief geeft een basiscursus Marokkaans, Arabisch, Turks en Pools.

48 Boeken

50 D to Go & Onderwijsmuseum

51 Colofon & volgende maand