Didactief — Jrg. 46 (oktober 2016) nr. 8

Inclusief special  De magie van techniek

Interviews & achtergrond

08 Eveline Crone: ‘Zo lang zijn we nog niet bezig’ (PO/VO)
Hoogleraar Eveline Crone vertelt over haar breinonderzoek naar leren en de politieke druk om snel met praktische resultaten te komen. ‘We zouden binnen een aantal jaar moeten weten hoe de hersenen van het kind werken. Dat is niet realistisch.’

13 Drie vragen aan… Iris Vis (VO)

14 De grote Bildung-enquête (PO/VO)
De roep om meer aandacht voor Bildung in het onderwijs klinkt steeds luider. Misschien als reactie op de sterke focus op toetsen en het meetbaar maken van leren? Didactief vroeg leraren wat Bildung eigenlijk is en welke vorm het op school zou moeten krijgen. Ondanks een breed scala aan antwoorden komt er een duidelijk beeld naar voren: Bildung gaat vooral over wat voor mens de leraar is.

23 Dode pedagoog: August Herman Francke (PO/VO)

24 Hans Kaldenbach: leerlingen met een kort lontje (VO)
Hoe moet je omgaan met leerlingen met een kort lontje? Stevig aanpakken of is het juist beter om te ‘masseren’? Hans Kaldenbach, oud-leraar en auteur van boeken over straatcultuur in de klas, geeft tips.

36 In de biotoop van Gerwin van der Werf (VO)

48 100 jaar basisonderwijs: 1976-1982 (PO)

Onderzoek

21 Onderzoekende student: ouders (PO)

26 Overgang vmbo-mbo (VO)

28 SlimFit (PO/VO)

30 Augmented reality (PO/VO)
Lang leve de vooruitgang. Met speciale ict-toepassingen kun je middels projecties de werkelijkheid een ‘extra laag’ geven. Onderzoekers kijken of zulke toepassingen ook geschikt zijn voor het onderwijs.

34 Alles op een rij over… feedback in het basisonderwijs (PO)
Deze maand start de artikelenserie Alles op een rij…, waarin Didactief onderwijsonderzoek van de afgelopen vijftien jaar op thema bij elkaar zet. Elk artikel bestaat uit een compacte bladversie en een uitgebreide onlinevariant. Deze maand: orde houden in het VO.

34 Onderzoek kort (PO/VO)
Q&A over klankbewustzijn, ADHD-training, overhoren, woordenschat, katholiek basisonderwijs, cyberpesten, Kirschner kiest

50 Begrijpend lezen (PO)
Moedig in het leesonderwijs leerlingen meer aan om hun verbeelding te gebruiken, stellen onderzoekers. Als kinderen ‘een film in hun hoofd maken’, leren ze beter begrijpend lezen.

52 Formatief evalueren in taalles (PO/VO)

54 Excellente rekenaars (PO)

Opinie

06 ‘Gülen’-scholen (PO)

13 Sietske Waslander: verkiezingen (PO/VO)

43 Frank Jongbloed: IS (PO)

Elke maand

03 Van de redactie

07 Wandelen met Sjoerd Karsten

11 Rondom het Binnenhof: eerstegraadsleraren (PO/VO)

12 Praktijknieuws (PO/VO)

32 Beeldspraak: 100 jaar Onderwijsvrijheid (PO)

38 Leerplan: programmeren (PO/VO)

42 Didactief Dating (VO)

56 Boeken (PO/VO)

59 D to Go & Onderwijsmuseum (PO/VO)

61 Colofon & volgende maand