Didactief — Jrg. 46 (november 2016) nr. 9

Interviews & achtergrond

08 Douwe Beijaard: ‘We weten wat werkt voor lerarenopleiders’ (PO/VO)
Hoogleraar Douwe Beijaard heeft jarenlang onderzoek naar het opleiden van leraren op zijn naam. Didactief vroeg hem wat elke lerarenopleider zou moeten weten om studenten goed voor te bereiden op de schoolpraktijk.

13 Drie vragen aan… Fred van Leeuwen (PO/VO)

14 Huisacademies (PO/VO)
De opkomst van ‘huisacademie’ is niet te stuiten. Scholen organiseren steeds vaker trainingen door eigen medewerkers voor eigen medewerkers. Die trainingen zijn vaak korter, doelgerichter en goedkoper dan een externe cursus, zeggen betrokkenen. Didactief nam een kijkje op twee huisacademies en ontmoette enthousiaste leraren. De initiatieven sluiten goed aan op het advies van de Onderwijsraad om professionalisering vaker samen en met hulp van collega’s te laten plaatsvinden.

21 OnderwijsTopTalentPrijs voor alternatieve biologielessen (VO)

30 In de biotoop van Suzan Ouwerkerk (PO)

40 100 jaar basisonderwijs: 1985-1993 (PO)
Schoolmusicals, overblijven, en ‘bewegingslessen. Elke maand halen oud-leerlingen goede en minder goede herinneringen op aan hun schooltijd in deze bijzondere interviewserie in het kader van honderd jaar onderwijsvrijheid.

47 Ja/nee met Michael Fullan (PO/VO)

Onderzoek

20 Onderzoekende student (VO)

23 NRO-VOR-praktijkprijs (PO/VO)

24 Leren in groepjes (VO)
Leerlingen vinden groepsopdrachten motiverend, maar vaak zijn het de zwakkere leerlingen die vooral van de samenwerking profiteren. Hoe kun je ervoor zorgen dat ook de sterkeren er wat van opsteken? Onderzoekers geven tips.

28 Alles op een rij over… motiveren in het vo (VO)
Wat moet je doen met een leerling die er als een zoutzak bij zit? Extra aanmoedigen, negeren, een alternatieve opdracht geven? Pieker niet te lang: onderzoek biedt veel praktische handreikingen.

34 Onderzoek kort (PO/VO)
Q&A over hoogbegaafdheid, motiveren in het vmbo, leren op de werkvloer, online leren, de leeslijst, Kirschner kiest

42 Lerarencongres (PO/VO)
Moedig in het leesonderwijs leerlingen meer aan om hun verbeelding te gebruiken, stellen onderzoekers. Als kinderen ‘een film in hun hoofd maken’, leren ze beter begrijpend lezen.

45 Leerpleinen in het vmbo (VO)

 Opinie

06 Commerciële toetstraining  (VO) 

13 Sietske Waslander: flexstuderen (PO/VO) 

43 Frank Jongbloed: twee werelden (PO) 

48 Wat leest Rob Martens? (PO/VO)

 Elke maand

03 Van de redactie
07 Wandelen met Sjoerd Karsten (PO)
11 Rondom het Binnenhof: Artikel 23 (PO/VO)
12 Praktijknieuws (PO/VO)
26 Beeldspraak: 100 jaar Onderwijsvrijheid (PO)

 

 

32 Leerplan: curriculumontwerp (VO)
36 Didactief Dating (PO)
48 Boeken (PO/VO)
50 D to Go & Onderwijsmuseum (PO/VO)
51 Colofon & volgende maand