Didactief — Jrg. 46 (juni 2016) nr. 6

Interviews & achtergrond
08 Monique Volman: Leren, hoe pijnlijker hoe beter? (PO/VO)
Veel eindexamenleerlingen spoelen deze zomerweken aan de Spaanse Costa’s alle opgedane kennis weer weg. Volgens hoogleraar Monique Volman zonde van ieders tijd. ‘Leren is zinloos, als je niet betrokken raakt bij datgene wat je leert.’

14 Onderwijsachterstandenbeleid: Hoe gelijk zijn (de) gelijke kansen? (PO/VO)
Willen we de talenten van achterstandskinderen gebruiken en integratie bevorderen of niet? Wat voor samenleving willen we eigenlijk zijn: hoe gelijk zijn de gelijke kansen die we met de mond belijden? De toekomst van het onderwijsachterstandenbeleid.

28 Reality check voor lio met behulp van video (PO/VO)

30 In de biotoop van Liesbeth Breek (VO)
Geïnspireerd door popmuziek en literatuur probeert lerares Frans Liesbeth Breek haar leerlingen op te voeden tot vrijdenkers.

40 100 jaar lagere school: 1954-1960 (PO)

46 Mbo aan kop

Onderzoek
20 Onderzoekende student (VO)

21 Formatief toetsen kan beter (VO)

22 Pre-COOL: vve werkt wel (PO)
Voor- en vroegschoolse educatie staat volop ter discussie sinds Ruben Fukkink het afserveerde in Brandpunt. Maar het nieuwste pre-COOL-onderzoek toont aan: vve werkt.

34 Onderzoek kort: (PO/VO)
Gebruik die testuitslag
Lesgeven met simulaties
Spelend rekenen
Peerfeedback op vmbo-tl
Pesten
Kirschner Kiest

42 Schrijven in de vakles (VO)
Schrijven in de vakles: ‘U begrijpt toch wel wat ik bedoel, mees?’ Bij mens- en maatschappijvakken moeten leerlingen veel schrijven. En dat kan beter. Jannet van Drie vertelt hoe.

44 Bewust differentiëren (PO/VO)

Opinie
06 Vriendschap met leerling? (PO/VO)

13 Jo Kloprogge: Geen ‘Onderwijs 2032’, maar nu? (PO/VO)

45 Frank Jongbloed: Verder Dan Het Hek (PO)

Elke maand
03 Van de redactie

07 Wandelen met Sjoerd Karsten (VO)

11 Rondom het Binnenhof: (PO/VO)

12 Praktijknieuws (PO/VO)

13 Drie vragen aan (VO)

26 Beeldspraak: 100 jaar Onderwijsvrijheid (PO)
Fotograaf Joost Bataille ging naar De Werkplaats Kindergemeenschap, in 1926 begonnen in de Bilthovense huiskamer van anarchist en pacifist Kees Boeke.

32 Leerplan: geïntegreerd lees- en schijfonderwijs (VO)

36 Didactief Dating (VO)

39 Paul Kirschner (PO/VO)

40 Interview 100 jaar lagere school (PO)
Fotograaf Joost Bataille ging naar De Werkplaats Kindergemeenschap, in 1926 begonnen in de Bilthovense huiskamer van anarchist en pacifist Kees Boeke.

48 Boeken (PO/VO)

50 D to Go & Onderwijsmuseum (PO/VO)

51 Colofon & Didactief in september