Didactief — Jrg. 46 (december 2016) nr. 10

Met special Burgerschap in zaakvakken

Interviews & achtergrond

08 Dominique Sluijsmans: ‘ Omarm de subjectiviteit (PO/VO)
Toetsen beiden schijnzekerheid, stelt lector Dominique Sluijsmans. Het is tijd voor een cultuuromslag. Voor een compleet beeld heb je meer informatie nodig, een combinatie van informele en formele toetsmomenten.

13 Drie vragen aan… Henriëtte Maassen van den Brink (PO/VO)

14 Cito’s dilemma (PO/VO)
Cito is een van Europa’s belangrijkste toetsorganisaties. Publieke discussies over de toetsen en examens die zij maakt, hebben haar reputatie geen goed gedaan. Bovendien zou ze een te commerciële koers varen. Daar komt verandering in, zegt de nieuwe top, met gevoel voor timing. OCW trok juist afgelopen maand de stekker uit de pilot met de diagnostische toets vo.

21 OnderwijsTopTalentPrijs: methode voor meerbegaafden (PO)

30 In de biotoop van Liesbeth Dirks (VO)

40 100 jaar basisonderwijs: 1997-2006 (PO)

Onderzoek

20 Onderzoekende student (PO)

22 Beste onderzoek van 2016 (PO/VO)
Het meest bijzondere, opmerkelijke en verrassende onderzoek van 2016 staat weer gereed. Wilfried Admiraal, hoogleraar Onderwijskunde bij de Universiteit Leiden, maakte de selectie en licht zijn keuzes toe.

29 Methodes voor lesobservatie (PO/VO)
Lesbezoeken zijn steeds gebruikelijker en dienen al lang niet meer alleen om de leraar een spiegel voor te houden. Maar de kwaliteit kan sterk verschillen. Hoe zorg je voor succesvolle lesobervaties? Onderzoekers geven tips.

34 Onderzoek kort: leerling/leraar-relatie, instructievideo’s, Turks als moedertaal, m&o, kansen op de pabo, Kirschner kiest (PO/VO)

42 TIMSS-2015 (PO)
De prestaties van basisschoolleerlingen in rekenen en natuuronderwijs gaan achteruit. Dat is een van de conclusies uit het internationale TIMSS-onderzoek.

44 Creativiteit en kritisch denken (PO/VO)

46 Betrouwbaarheid lesobservaties (PO/VO)

Opinie

06 Wie maakt het examen? (VO)

11 Rondom het Binnenhof: cultuureducatie (PO/VO)

13 Sietske Waslander : democratie

43 Frank Jongbloed: Canada (PO)

Elke maand

03 Van de redactie

07 Wandelen met Sjoerd Karsten (PO)

12 Praktijknieuws (PO/VO)

26 Beeldspraak: 100 jaar Onderwijsvrijheid (PO)

32 Leerplan: persoonlijke vorming (PO/VO)

36 Didactief Dating (PO)

48 Boeken (PO/VO)

50 D to Go & Onderwijsmuseum (PO/VO)

51 Colofon & volgende maand