Didactief — Jrg. 45 (oktober 2015) nr. 8

03 Van de redactie

06 De ideale lesduur

07 Wandelen met Sjoerd Karsten

08 Sander Dekker: ‘Waarom zijn er niet meer iPadscholen?’
‘Dertig kinderen in een klas is niet meer van deze tijd,’ zegt de staatssecretaris van OCW in een exclusief interview over de toekomst van het onderwijs, iPadscholen, de rekentoets en de controle op de eindtoets.

11 Rondom het Binnenhof: krimp
Elke maand gaan onderwijskenners,, politici en bestuurders in gesprek over een brandende onderwijskwestie. Deze keer: de toekomst van kleine scholen.

12 Méér effectieve leertijd

14 Praktijknieuws

15 Jo Kloprogge: wc-beleid voor jongens

15 Drie vragen aan Kelly Meusen

16 Scholen en hun imago
Meer dan ooit moeten scholen nadenken over hoe zij overkomen in de media en op sociale platforms. Één negatief bericht en ouders halen en masse hun kind van school. Sommige scholen blijven liefst zo veel mogelijk ‘onder de radar’, maar is dat nog wel verantwoord in tijden van krimp en concurrentie? En als je dan toch kiest voor en pr-beleid met bijbehorende pr-medewerker, hoeveel publiek geld mag dat dan kosten? Onderwijskenners, politici, scholen en andere pr-adviesbureaus vertellen voer het belang van actieve profilering en de dilemma’s die dat oplevert.

23 Onderzoekende student

24 Fins onderwijs: de keerzijde
Finland prijkt al jaren bovenaan internationale onderwijslijstjes. Onderwijsadviseur Juliette Vermaas bezocht Finse scholen en ontdekte dat het succesvolle systeem ook valkuilen kent.

26 Teacher leaders in San Diego
Goed onderwijs begint bij docenten die samen een vuist maken. Dat lieten ze zich bij de
Amerikaanse scholengemeenschap High Tech High geen twee keer zeggen.

28 Beeldspraak: Onderwijsmuseum

30 In de biotoop van Peter Ottenhof
Niet de leerstof, maar de leerling centraal. Dat is de leidraad voor Peter Ottenhof, leerkracht op de Master Steve Jobsschool in Sneek.

32 Leerplan: gepersonaliseerd leren met apps

35 Onderzoek kort: Jongeren en nieuws, Rekenangst, Q&A over praktijgericht onderzoek, Kunsteducatie, Kirschner kiest, Kanjertraining

38 Didactief Dating

40 De favoriete leraar van museumdirecteur Tijs Ruiten
In het net heropende Onderwijsmuseum in Dordrecht spreken we museumdirecteur Tijs van Ruiten en zijn favoriete leraar, Hans Beeftink.

42 Frank Jongbloed: de schoolleider als plusleraar
Een op de vier leerlingen kreeg tot 2014 een ander schooladvies dan leeftijdsgenoten met dezelfde prestaties op testen en eindtoets. Oorzaak: discriminatie door leerkrachten. Een slecht teken nu de eindtoets voortaan te laat is om mee te wegen in het advies.

44 Hersenen en rekenen
Rekenmethodes houden te weinig rekening met de werking van de hersenen, constateert wiskundehoogleraar Jan van de Craats. Het gevolg: leerlingen stromen met een gebrekkige rekenkennis door naar het voortgezet onderwijs.

46 De muze-kwaliteit van leraren
Inspiréér die leerlingen door zelf het geode voorbeeld te geven. Nus en Veronica Walson houden een warm pleidooi voor een brede invulling van het leraarschap. Draag niet alleen kennis over, maar zorg ook voor Bildung.

48 Kleuters leren lezen
Bereid kleuters voor op het leesonderwijs en gebruik toetsen om te zien of ze goed op weg zijn.

50 Selectie aan de lerarenopleiding
Steeds meer lerarenopleidingen hebben instroomeisen om de beste studenten te selecteren. Maar nu zijn die eisen nog vooral gericht op het kennisniveau. Dat kan anders.

52 Boeken
Didactief bespreekt elke maand de nieuwste boeken op onderwijsgebied. Deze maand met leestips van Sander Dekker.

54 D to Go & Onderwijsmuseum

55 Colofon & volgende maand