Didactief — Jrg. 45 (november 2015) nr. 9

Interviews & achtergrond

08 Paul Drijvers: ‘Wiskundeleraar: neem het heft in eigen hand’

16 Krimpscholen
Teruglopende leerlingenaantallen vormen een grote uitdaging voor scholen in heel Nederland. Met creatieve oplossingen proberen schooldirecteuren hier goed mee om te gaan. Maar ondertussen lopen de politieke spanningen hoog op: kleine scholen zijn duurder dan grotere, maar streven naar enkel méér leerlingen is geen antwoord, blijkt uit nieuw GION-onderzoek. Ook al lijkt de terugkerende discussie over een minimumaantal leerlingen per school dat te suggereren.

30 In de biotoop van Thomas Bernhardt
Voor de rubriek ‘Biotoop’ ging Stef Verhoeven langs bij kbs Barbaraschool, een kleine school in Amsterdam-Oost die het leerlingenbestand de laatste jaren zag slinken.’ De wijzers van de inspectierapporten stonden op rood en van binnen was het gebouw  tot op de draad versleten. De dagen leken geteld.’

40 Faiza Oulahsen
De favoriete leraar van Greenpeace-activiste Faiza Oulahsen was haar tekenleraar, die haar ook kunstgeschiedenis gaf. ‘Ik vind het mooi als een leraar een vak maatschappelijk relevant weet te maken.’

42 Sneak preview EAPRIL
Onderzoek

12 Peer review tussen scholen

21 Onderzoekende student

22 Taal in de vakles

24 Recept: schrijfles

34 Onderzoek kort: Onderzoekend leren, Engels voor kleuters, Metacognitie, Pesten, Leren door tekenen, Kirschner kiest

44 Differentiëren bij natuur en techniek

46 Taal in de rekenles

47 Hoe kies je en rekenapp?

48 Digitaal huiswerk

49 Docenten over games

50 Leesmotivatie op het vmbo

22, 24, 47 & 50 Lezen, schrijven… Kortom: taal
Onderzoekers constateren vaak dat taalonderwijs beter kan. Deze maand daarom extra veel ’taaltips’: voor betere VO-vaklessen, sterkere schrijfopdrachten, het ’talig doordenken’ van een rekenles en vmbo-leesonderwijs

47 t/m 49 Games
Educatieve games kunnen een uitkomst zijn, zeggen leraren. Je kunt er leerlingen mee motiveren en ze verdiepen de lesstof. Maar altijd geldt: blijf er bovenop zitten om ervoor te zorgen dat leerlingen ook echt wat leren.

44 t/m 48 Uitgelicht
Didactief licht deze maand enkele bijdrage uit voor het NRO-congres op 4 november in Amersfoort. Van onderzoek naar online huiswerk tot differentiëren tijdens natuur en techniek. Laat je inspireren en wie weet zien we je op het congres.

Opinie

06 Zwarte Piet op school

15 Jo Kloprogge: schaken

25 Muziekonderwijs: te traditioneel?

51 Frank Jongbloed: jonge honden
Elke maand

03 Van de redactie

07 Wandelen met Sjoerd Karsten

11 Rond op het Binnenhof: Geert ten Dam en Leraar2032

14 Praktijknieuws

15 Drie vragen aan Marieke Thurlings

26 Beeldspraak: trainen voor het leger

32 Leerplan: Engels

38 Didactief Dating

52 Boeken

54 D to Go & Onderwijs

55 Colofon & volgende maand

Met extra special: Sportief Talent
Sport en bewegen wordt nog leuker als je er goed in bent. Dat is het motto van het Centre of Expertise Sport & Talent van de hogeschool van Arnhem Nijmegen. Het centrum ontwikkeld meetprogramma’s en instrumenten waarmee je makkelijk de talenten van een leerling kunt herkennen. Deels om te achterhalen waar iemand goed in kan zijn, maar ook om te zien aan welke sport een kind waarschijnlijk het meeste plezier zou beleven. Want kinderen die met plezier sporten, blijven niet alleen vaak nog jarenlang sporten, maar presteren meestal ook beter op school.