Didactief — Jrg. 45 (mei 2015) nr. 5

03 Van de redactie

06 Eindexamens: afschaffen of niet?

07 Wandelen met Sjoerd Karsten

08 Jelmer Evers: ‘Leraren: kijk verder dan het klaslokaal’
Geschiedenisleraar en onderwijsvernieuwer Jelmer Evers is overal: op internationale onderwijsevenementen, aan de lobbytafel in Den Haag en op sociale media. Hij pleit voor een radicale vernieuwing van het onderwijssysteem.

11 Rondom het Binnenhof: Jeroen Kreijkamp

12 De roeping van de leraar
Strenge regels en controles in het onderwijs belemmeren leraren om ‘bezield te werken’, stelt Bill Banning die promotieonderzoek deed naar roeping in het leraarschap.

14 Praktijknieuws

15 Drie vragen aan Kees Vendrik

15 Jo Kloprogge: onderwijsachterstanden

16 Passend onderwijs: onderwijsconsulenten voorkomen thuiszitters
Voor scholen zijn er onderwijsconsulenten die kunnen bemiddelen in conflicten met ouders of hulp bieden bij ’thuiszitters’. Met de invoering van passend onderwijs is hun rol voorlopig niet uitgespeeld.

22 Montessorionderwijs
Leerlingen in het middelbaar montessorionderwijs presteren net zo goed als andere leerlingen. Tegelijkertijd beoordelen ze zichzelf niet beter op zelfstandigheid en motivatie.

23 Onderzoekende student
Een lege lerarenkamer betekent niet dat docenten onvoldoende met elkaar communiceren, stelt Katrijn De Waele die er voor haar masterscriptie onderzoek naar deed.

24 Beeldspraak

26 Peuters in perspectief
Het grootschalige pre-COOL cohortonderzoek volgt bijna drieduizend peuters en kleuters jarenlang en kijkt naar de invloed van voor- en vroegschoolse opvang en educatie op hun ontwikkeling. In een artikelenserie in Didactief presenteren onderzoekers hun resultaten. Deze keer: de opvoeding.

28 Leerlingen met ADHD
Hoe kun je het beste omgaan met leerlingen met ADHD? Een literatuurstudie van de Rijksuniversiteit Groningen zet de belangrijkste conclusies uit op een rij.

30 In de biotoop van Bianca Lodder

32 Een gelijk speelveld voor toetsaanbieders?

35 Onderzoek kort: toetsmythes, onderzoekende kleuters, voorleesapps, Kirschner kiest, samenwerken bij wiskunde

38 Didactiek Dating

40 De favoriete leraar van literatuurhoogleraar Jos Joosten
Jos Joosten is hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit en zat van
1977-1983 op het Canisius College in Nijmegen. In 4 vwo kreeg hij les van Will Tromp, van
1975-1994 leraar Nederlands op deze school.

42 PPON: rekenen en Engles in het sbo
In het sbo Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn beter geworden in rekenen. Hun prestaties in Engels blijven echter flink achter op die van hun leeftijdsgenoten in het reguliere basisonderwijs.

42 Frank Jongbloed: dubbele moraal
Niet zo lang geleden liep ik samen met mijn vriendin over de grootste zandverstuiving van West-Europa (tien minuten van mijn huis vandaan) en keek ik over de ogenschijnlijk
eindeloze vlakte.

44 Onderzoekend leren
Frontaal lesgeven moet steeds meer plaatsmaken voor ‘onderzoekend leren’. Leerlingen sturen zelf hun onderwijs door met eigen vragen aan de slag te gaan onder begeleiding van de leraar.

46 Leerplan

48 Beter lesgeven dankzij video-opnames
Video-opnames kunnen reuze handig zijn bij het evalueren van je lessen. Onderzoekers vertellen hoe je effectief te werk kunt gaan.

50 Passend onderwijs één jaar later
Passend onderwijs is alweer een jaar een feit. Toch geven leerkrachten aan dat zij nog niet voldoende zijn toegerust voor hun taak.

52 Boeken
Didactief bespreekt elke maand de nieuwste boeken op onderwijsgebied. Deze maand met leestips van Jelle Kaldewaij.

54 D to Go & Onderwijsmuseum

55 Colofon & volgende maand

Met special TalentenKracht
Wetenschap en technologie op elke school. Dat is de ambitie geformuleerd in het Tehniekpact 2020 dat de overheid samen met het onderwijs en het bedrijfsleven heeft opgesteld. Maar dan moet je wel weten wat werkt en hoe je talenten van jonge kinderen het beste kunt stimuleren. in het onderzoeksprogramma Talentenkracht wordt naar antwoorden gezocht. In de gratis special vind je belangrijke opbrengsten van de zeven betrokken universiteiten. Lezen dus en zorg dat ook jouw school klaar is voor de toekomst.