Didactief — Jrg. 45 (december 2015) nr. 10

Interviews & achtergrond

08 ‘Schoolleiders: bemoei je weer met de leraar’ (PO/VO)
Sietske Waslander

16 Leerrecht (PO/VO)
Het recht op onderwijs – verankerd in internationale verdragen -is in Nederland veranderd in een schoolplicht. Maar niet iedereen kan en wil vijf dagen per week naar school. Bovendien is de vraag of het schoolgebouw anno 2025 nog wel bestaat? Of leren we dan allemaal thuis vanaf de iPad? Dilemma’s rond leerplicht en -recht anno 2015 in beeld, met een jurist, politicus, leraar en staatssecretaris.

27 Onderwijsvernieuwer Greg Whitby (PO/VO)

30 In de biotoop van Bilal Majdoubi (VO)
Leeftijdgenoten met talent om te leren redden het niet, maar Majdoubi kwam de juiste leraren tegen. Nu wil hij als docent op het Altra College ‘iets’ terugdoen. fock it, meester, u komt er niet in.’ Een indrukwekkende ‘Biotoop’.

40 Favoriete leraar van ‘De Correspondent’ Johannes Visser (VO)
De favoriete leraar van journalist Johannes Visser, winnaar van de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek 2015, was een tijdje ook zijn collega: ‘Ik heb je vermanend toegesproken toen ik een stapel toetsen onder de oude kranten vond.’

44 Peerreview (PO/VO)

Onderzoek

12 Interetnische vriendschappen (PO/VO)
Na Parijs is een klas met veel verschillende nationaliteiten een uitdaging. Wat kun je doen om de relaties tussen leerlingen te bevorderen? Onderzoek toont aan: een vriend van een vriend is ook een vriend. En daar kun je wat aan doen.

23 Onderzoekende student (PO)

24 Het beste onderzoek van 2015 (PO/VO)

34 Onderzoek kort: Denkactiverende wiskunde, kleuterbouwverlenging, burgerschap, VWO-plus-leerlingen, gezamenlijk lezen, Kirschner kiest (PO/VO)

42 Het effect van cijfers (PO/VO)

46 Computersimulaties wiskunde (PO)

48 Belonen afschaffen? (VO)

50 Haal meer uit cijfers (PO/VO)

23, 27 & 42 Cijfers
Net rapporten uitgedeeld? Didactief verzamelde onderzoek naar het effect van cijfers. Wat doet een onvoldoende met leerlingen, heb je misschien een onderpresteerder in de klas? Cijfers geven moet, maar weet wat je doet.

Opinie

06 Engels voor kleuters? (PO)

15 Jo Kloprogge: Onderwijs2021 (PO)

51 Frank Jongbloed: wat je leraren nooit hoort zeggen (PO)

Elke maand

03 Van de redactie

07 Wandelen met Sjoerd Karsten (PO)

11 Rondom het Binnenhof: Karin Straus en Paul Leseman (PO/VO)

14 Praktijknieuws (PO/VO)

15 Drie vragen aan Arnoud Engelfriet (PO/VO)

28 Beeldspraak: School at Sea (VO)
Heerlijke foto’s van School at Sea, een organisatie die les geeft aan Nederlandse leerlingen op een Tallship dat in zes maanden naar de Caraïben vaart en terug. Na jarenlange discussie met de Leerplichtambtenaar en de Inspectie krijgt School at Sea de wind in de zeilen, nu staatssecretaris Dekker afstandsonderwijs onder bepaalde voorwaarden wil legaliseren.

32 Leerplan: Peerreview doorbreekt eilandencultuur (PO)

37 Paul Kirschner (PO/VO)

38 Didactief Dating (PO/VO)

52 Boeken (PO/VO)

54 D to Go & Onderwijsmuseum (PO/VO)

55 Colofon & volgende maand