Didactief — Jrg. 45 (april 2015) nr. 4

03 Van de redactie
06 Is wetgeving voor kinderopvang te streng?
07 Wandelen met Sjoerd Karsten

08 #Onderwijs2032
Paul Schnabel is voorzitter van Platform #Onderwijs2032, dat op verzoek van OCW een maatschappelijke dialoog organiseert over een nationaal curriculum en eind 2015 met een advies komt. Hoe denkt Schnabel zelf over het curriculum van de toekomst?

11 Rondom het Binnenhof: Simone Kukenheim
13 De onderzoekende student
14 Praktijknieuws
15 Drie vragen aan Ed Smeets | Jo Kloprogge over krimp

16 Alle peuters naar school?
Het kabinet zet zijn kaarten op voor- en vroegschoolse educatie als het gaat om achterstandsbestrijding. Maar gemeenten mogen zelf bepalen wie er in aanmerking komt voor zo’n extra duwtje in de rug. Bereiken ze wel de kinderen die het nodig hebben? Geert Driessen schept helderheid en adviseert op basis van zijn onderzoek: steek het geld liever in een basisvoorziening voor alle peuters. In Rotterdam zijn leerkrachten van groep 0 van basisschool De Klaver Carnisse ondertussen volop aan de slag. Daar gaan kinderen van twee en drie verplicht vijf dagdelen naar school.

22 Het testeffect en het brein
24 Formatief toetsen
26 Beeldspraak
28 Leerplan
30 In de biotoop van Jasper Rijpma
32 Multiculturele klassen in Canada

35 Onderzoek kort
– Q&A over games voor kleuters
– Kinderen en digitale teksten
– Herhaling tijdens het leren

37 Slaaptekort onder scholieren
Hoogleraar Paul Kirschner veegt de vloer aan met recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar slaaptekort onder scholieren. De onderzoekers adviseerden schooldagen later te laten beginnen. ‘Dat vond ik meer dan een beetje raar.’

38 Didactief Dating

40 Favoriete leraar
Schrijver Philip Huff zal niet snel terugverlangen naar zijn middelbareschooltijd, maar heeft goede herinneringen aan zijn leraar economie en M&O. ‘Kees verdeelde de stof in behapbare brokjes, legde elk stapje goed uit, zodat je op het eind ook het geheel begreep.’

42 Erik Gerritsen over passend onderwijs en jeugdzorg
43 Rekenen met minigames
44 Creativiteit en leren

46 Schooladviezen voor havo/vwo-leerlingen
Drie universiteiten hebben samen een groot vergelijkend onderzoek gedaan naar onderwijsstelsels. In een vierluik, dat vorige maand begon, worden de resultaten gepresenteerd. Deze maand: wat adviseer je leerlingen die tussen havo en vwo in zitten?

47 Frank Jongbloed over rechtop lopen
48 Boeken
50 D to Go & Onderwijsmuseum
51 Colofon & volgende maand