Didactief — Jrg. 45 (januari-februari 2015) nr. 1

03 Van de redactie
06 Studiereizen: verrijking of geldverspilling?
07 Wandelen met Sjoerd Karsten
08 Henriette Maassen van den Brink: ‘De politiek heeft vaak een kort geheugen’
11 Rondom het Binnenhof: Christianne Mattijsen
13 Praktijknieuws
15 Drie vragen aan Michiel Couzijn
15 Jo Kloprogge over muziekeducatie
16 Mee met de inspectie
25 De onderzoekende student
26 Inclusief onderwijs in Canada
28 Film in de lerarenopleiding
30 In de biotoop van Frank de Vries
32 Leerplan
34 Onderzoek kort: Q&A, Kirschner kiest, Meertaligheid, Het belang van bewegen, Depressieve kleuters, Nederlandse digiwonders, Meningen versus feiten
38 Didactief Dating
40 Beeldspraak
42 Betere schooladviezen
44 Slagen in het PO, falen in het VO
46 Autochtone achterstandsleerlingen
48 Toewijzingscriteria PrO en lwoo
50 Zelfgestuurd leren
52 Allochtone mbo-leerlingen
54  Ralf Maslowski over adaptief onderwijsbeleid
55 Frank Jongbloed over zijn nieuwe vriendin
56 De favoriete leraar van wiskundedocent René Kneyber
58 Gert Biesta over het prachtige risico van onderwijs
60 Boeken
62 D to Go & Onderwijsmuseum
63 Colofon & volgende maand