Didactief — Jrg. 44 (september 2014) nr. 7

Met special: Goed taalonderwijs voor alle kinderen!
Leren lezen en schrijven staat niet los van goed kunnen luisteren en spreken. Interactieve voorleeslessen aan kleuters en alternatief schrijfonderwijs in de bovenbouw bevestigen dat maar weer eens. Lees deze special met persoonlijke ervaringen, onderzoek en tips, en zorg dat je nooit meer verveelde blikken tijdens je lessen ziet.

Artikel
Voorzichtig met de brugpiepers
Scholen halen alles uit de kast om brugklassers te laten slagen. Van zorgvuldige plaatsingsprocedures tot speciale brugklastrainingen. Maar hoe wenselijk is de groei van al die trainingen buiten schooltijd? En wat moeten scholen volgend jaar doen als de Cito-eindtoets te laat is om mee te wegen in het schooladvies?

Interviews

08 Heim Meijerink: ‘je kunt niet helemaal je eigen gang gaan, al denken sommige leraren dat wel’.
Is het onderwijsbeleid verbeterd sinds het rapport van de Commissie Dijsselbloem in 2008 uitkwam? Binnenkort verschijnt de evaluatie van de Onderwijsraad. Didactief interviewt alvast enkele opinieleiders. Deze maand: Heim Meijerink
35 Marco Snoek over leiderschap in het onderwijs
46 De favoriete leraar van filosofe Joke Hermsen

Onderzoek

13 De onderzoekende student
22 Zomerkinderen
De jongsten van de klas halen de achterstand op hun klasgenoten later wel in, denken veel leerkrachten. Helaas, lang niet altijd.
25 De blik van de leraar
Ervaren leraren kijken anders naar hun leerlingen dan hun beginnende collega’s. En daar lijken ze veel voordeel van te hebben.
26 Vaardigheden van de toekomst
35 Onderzoek kort: Q&A, Meertalige vmbo’ers, Kirschner kiest, Zelfstandig leren
Wij horen geregeld dat jongens beter zijn in rekenen en meisjes in taal. Ook horen wij vaak een roep uit verschillende hoeken voor gescheiden lessen voor jongens en meisjes. Dat zou voor beide partijen beter zijn. Maar klopt dit ook?

Stadse uitdagingen lesgeven in de grote stad
Scholen in de grote stad hebben vaak zeer diverse klassen of leerlingen met taalachterstanden. Ook kampen ze ze soms met cultuurverschillen in de communicatie met ouders. Hoe ga je daar als leraar het beste mee om? Onderzoekers geven raad.
40 Red de beginnende leraar in de grote stad
Startende leerkrachten krijgen het soms spaans benauwd op een school in de grote stad. Gelukkig zijn er goede manieren om dat te voorkomen, ontdekte UvA-onderzoeker Lisa Gaikhorst die ooit zelf als leerkracht werkte
42 Superdiversiteit in de klas
Schenk aandacht aan verschillen tussen leerlingen. Die boodschap is inmiddels helder. Nu nog de praktische invulling, stelt bijzonder hoogleraar Sabine Severiens
44 Burgerschapsonderwijs
Hoezo weten Nederlandse jongeren niets van democratie en burgerschap? Onderzoeken die dat constateren, blijken vaak eenzijdig.
45 Leerlingen motiveren
Leerlingen van niet-westerse afkomst zijn wél gemotiveerd voor school. Leraren zien het alleen niet altijd.

Leesonderwijs
Hoe staat het er nu eigenlijk voor met de leesvaardigheden in het basisonderwijs? Helemaal niet slecht, blijkt uit het laatste PPON-onderzoek. In het middelbaar onderwijs kan het nog wel wat beter, blijkt uit ander onderzoek, maar gelukkig valt daar wat aan te doen.
48 Pluim voor lezen!
50 De ideale schooltekst
Goed leesonderwijs begint bij een goede schooltekst, en dat betekent: kies een verhaal met weinig vertellijnen, veel signaalwoorden en heldere verbanden

Columns

15 Jo Kloprogge: het mysterie van de centenbak
49 Frank Jongbloed: de kring rond

Elke maand

03 Van de redactie
06 Opinie
07 Wandelen met Sjoerd Karstens
11 Rondom het Binnenhof : Hugo de Jonge
14 Dode pedagogen: Célestin Freinet
Toen de Franse pedagoog Freinet in de loopgraven lag, drong het pas goed tot hem door: we moeten kinderen opleiden tot kritische burgers
15 Drie vragen aan Jacqueline Schenk 
29 
Praktijknieuws
30 In de biotoop van Jan Moorlag en Cees Visser
Stef Verhoeven waagt zich maandelijks in de habitat van de homo sapiens educationis. Deze maand: hoe leerlingen op Vlieland worden klaargestoomd voor een hypermoderne toekomst
32 Beeldspraak
34 Leerplan
38 Didactief Dating
52 Boeken
54 D to Go& Onderwijsmuseum
55 Colofon en volgende maand