Didactief — Jrg. 44 (oktober 2014) Nr. 8

Thema: Leerlingen motiveren

3  Zwart op wit
VAN DE REDACTIE
Bea Ros
Er zijn veel dromen voor het onderwijs. Nu de daden nog.

  6  Lerarenopleider? De klas in!
OPINIE
Lerarenopleiders zouden geregeld op een lagere of middelbare school moeten lesgeven, staat er in de lerarenagenda 2013-2020 van OCW. Bijvoorbeeld één dag per week. Een realistische ambitie?

  7  Den Haag, Zuidwal 96
WANDELEN MET SJOERD KARSTEN
Zorgleerlingen belanden begin vorige eeuw in ‘rioolklassen’.

  8  ‘De school genereert gedragsproblemen’
INTERVIEW
Jessie van den Broek
Je hoort vaak: leerlingen zijn niet gemotiveerd. Onzin, zegt emeritus hoogleraar Orthopedagogiek Luc Stevens. Alle leerlingen willen laten zien wat ze kunnen, maar ons onderwijssysteem geeft ze te weinig ruimte en verantwoordelijkheid.

11  De zaaier
RONDJE BINNENHOF
Hoe denken politici over het onderwijs? Deze maand Achemd Marcouch, lid van de Tweede Kamer namens de PvdA.

13  Onderpresteerders over hun prestaties
DE ONDERZOEKENDE STUDENT
Angelique Juárez
Onderpresteerders leggen de oorzaak van hun lage prestaties vaak buiten zichzelf, concludeerde Paul de Ruijter in zijn scriptieonderzoek

14  Digitale revolutie / Rekenen, taal en…geluk
PRAKTIJKONDERZOEK
Peter Zunneberg

15  Ouders
COLUMN
Jo Kloprogge

16  Ambities voor de lerarenopleiders
ACTUEEL
Winnifred Jelier, Monique Marreveld
Wat is de toekomst van de lerarenopleidingen? Van alternatieve toelatingseisen en lerarenopleiders die ook zelf voor de klas staan, tot rijksacademies, lerarenopleidingen die losstaan van hogescholen en universiteiten.

22  Denkers op het vmbo
REPORTAGE
Maartje Spoelstra
Moet filosofie ook een examenvak in het vmbo worden? Aan animo onder leerlingen lijkt geen gebrek,

24  Onze school
PRAKTIJK
Marjan Klein
Leraren krijgen soms wel heel sterk het gevoel dat ze niet meer zijn dan een radertje in het geheel. Dat kan beter, bleek uit een experiment op twee basisscholen in IJsselstein.

26  ‘Onderwijs is hard werken’
INTERVIEW
Monique Marreveld
Niet het curriculum of de klassegrootte is beslissend voor onderwijskwaliteit. Wel de leraar, zegt onderwijshoogleraar John Hattie uit Nieuw-Zeeland. In november komt hij naar Nederland.

28  Beeldspraak

30  In de biotoop van Piet Korte
INTERVIEW
Stef Verhoeven
Stef Verhoeven waagt zich maandelijks in de habitat van de homo sapiens educationis. Deze maand: hoe Piet Korte niet alleen het mbo-onderwijs in ondernemen, maar ook zichzelf opnieuw uitvond.

32  De favoriete leraar van Marit Törnqvist
INTERVIEW
Bea Ros
‘Met Tjeerd viel niet te spotten.’

34  Samenwerken in de klas
LEERPLAN
Filip Bloem
Leraren zetten hun leerlingen vrijwel altijd in tweetallen als ze invulling moeten geven aan de 21ste eeuwse vaardigheid ‘samenwerken’. Hoog tijd voor meer variatie.

35  Onderzoek kort
Bea Ros, Lia Mulder
– ‘Vernieuwing blijven vaak te abstract’
– Jonge zittenblijvers
– Kleuters en wetenschap
– Passend onderwijs in Indonesië
– Laat zwakke spellers veel oefenen

39  Onderzoek nieuw
– Gezonde basisschool
– Differentiatie

40  Creatieve krachten
ONDERZOEK
Dick van der Wateren
School dempt vaak de creativiteit van leerlingen, constateert leraar en edublogger Dick van der Wateren. Hoe kunnen leraren dit voorkomen?

43  Lindalina en computerman
ONDERZOEK
Angela Crott
Jongens schrijven andere opstellen dan meisjes, blijkt uit onderzoek. Historica Angela Crott keek of dat ook geldt in een vergelijking tussen haar opstellen uit 1965 en die van haar zoon.

45  Nieuwtjes
COLUMN
Frank Jongbloed

46  Beoordelen en motivatie
ONDERZOEK
Renske de Kleijn, Christel Lutz, Frans Prins, Jan van Tartwijk
Leerlingen doen beter hun best voor een toets als het cijfer meetelt. Toch kun je ook overige toetsen goed gebruiken om leerlingen te motiveren.

48  Motiveren is teamsport
ONDERZOEK
Arnout Prince
Leraren die samenwerken, halen meer uit hun leerlingen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Arnout Prince naar het motiveren van vmbo-leerlingen.

50  Bewuster werken aan een positieve relatie
ONDERZOEK
Jolien van Uden
Drie lerarenteams bedachten simpele, maar effectieve oplossingen om leerlingen te betrekken bij school.

53  Boeken
Monique Marreveld, Bea Ros, Jessie van den Broek
– Motivatie
– Kameraad
– Een leraar van klasse
– Het didactische werkvormenboek
– Breinsleutels
– Klassenmanagement
– Weten wat te doen

54  D to go
Lidia van Alphen
– Vreemde vogels
– Topografie is top
– Cinekid
– Schooltandarts
– Kleuteruniversiteit

55  Didactief in november
– Tijd voor minder vakken?
– Leren van gelijken
– Toptalent

55  Colofon